Tekoäly kohtaa ohjelmistorobotiikan

Vuosi 2023 on osoittautunut ohjelmistorobotiikan saralla erittäin mielenkiintoiseksi. Power Automate Desktop on tuotekehityksen myötä kasvanut niin vahvaksi, että se haastaa helposti alan tunnetuimmat kilpailijat. Vuoden aikana odotetaan tuotteeseen vielä monia merkittäviä päivityksiä.

Näiden päivitysten myötä Power Automate Desktop mahdollistaa yhä useampien prosessien automatisoinnin Microsoftin työkaluilla. Tarjoamme tietenkin edelleen palveluita myös muille automaatiotyökaluille. Power Automate Desktopin nopea kehitys ei ole ainoa huomionarvoinen edistysaskel ohjelmistorobotiikassa vuonna 2023. Useat muut alustat ja työkalut ovat myös laajentaneet toiminnallisuuttaan. Monimutkaisten prosessien automatisointi on yhä enemmän keskustelun keskipisteenä. Erityisesti finanssi-, terveydenhuolto- ja logistiikka-alat ovat hyödyntäneet näitä innovaatioita prosessien virtaviivaistamisessa ja säästöjen aikaansaamisessa.

Lue miten Keuruun Energia hyödynsi robotiikkaa päivittäisessä työssä

ChatGPT:n ja muiden tekoälyratkaisujen nousu on avannut uuden luvun ohjelmistorobotiikassa. Tekoälyn integrointi prosessien automatisointiin on mahdollistanut uusien liiketoimintamallien ja prosessien kehittämisen. Erityisesti asiakaspalvelussa ja kysymysten automaattisessa käsittelyssä ChatGPT:n kaltaiset ratkaisut voivat merkittävästi vähentää ihmistyön tarvetta ja samalla parantaa palvelun laatua. Vaikka automatisointi ja tekoäly tuovat mukanaan monia innovaatioita, ne herättävät myös eettisiä kysymyksiä. Tietosuoja ja yksityisyyden kunnioittaminen ovat keskiössä, kun keskustelu kääntyy automaatioon, joka käsittelee henkilötietoja. Palvelut, kuten Azure OpenAI, tarjoavat keinoja datan suojaamiseen, mutta organisaatioiden on aktiivisesti varmistettava tietosuojavaatimusten noudattaminen.

Tulevaisuudessa voimme odottaa entistä tiiviimpää integraatiota tekoälyn ja automatisoinnin välillä. Kun nämä kaksi teknologiaa yhdistyvät, avautuu mahdollisuuksia, jotka olisivat olleet käsittämättömiä vain muutama vuosi sitten. Esimerkiksi reaaliaikainen päätöksenteko, data-analyysin syventäminen ja prosessien virtaviivaistaminen ovat alueita, joilla näiden teknologioiden yhdistelmä osoittaa potentiaalinsa.

Yhteen vedettynä vuosi 2023 on vahvistanut ohjelmistorobotiikan alan jatkuvan muutoksen. Microsoft on tuomassa lähitulevaisuudessa lisää kiinnostavia tekoälyratkaisuja. Siksi kilpailukykyä tavoittelevien organisaatioiden on olennaista pysyä teknologisen kehityksen tahdissa ja mukautua nopeasti uusimpiin trendeihin.

Helposti liikkeelle automaatiossa!

Kiinnostaako automaatioratkaisut yrityksenne prosesseihin tai tehtäviin? Olemme kehittäneet RPA kick-startin, jotta pääset helposti alkuun projekteissa. Lue lisää

Anna ohjelmistorobotiikan helpottaa työtäsi!

Ota yhteyttä ja aloitetaan yhdessä matka kohti parempaa työtä.