Ohjelmistorobotiikalla minimoidaan toistuvia rutiinitehtäviä.
Ja parannetaan työelämää.

Vapauta resursseja asiakashyötyä lisäävään työhön ja anna robotin hoitaa toistuvat rutiinitehtävät. 

Mitä on ohjelmistorobotiikka?

Ohjelmistorobotiikka (RPA = Robotic Process Automation) on teknologia, jonka avulla automatisoidaan toistuvia rutiiniprosesseja tietotyössä.
Oikeassa paikassa käytettynä se luo huomattavia kustannussäästöjä ja laadullista lisäarvoa. 

Toisin kuin luullaan ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ei ole IT-hanke – vaan ensisijaisesti liiketoiminnan kehittämishanke.
Kyse on automatisoitavan tehtävän prosessista ja prosessin huolellisesta ymmärryksestä, kuvaamisesta ja  analyysistä.
Siitä miten ihmiset toimivat prosessissa. Vasta sen jälkeen mukaan tulee teknologia. 

 

Virtuaaliassistentti rutiinitehtäville

Ohjelmistorobotti ei ole fyysinen robotti, joka häärää työpaikallasi. Robotti on pidetty virtuaaliassistentti osana tiimiänne, koska se avustaa usein juuri niissä töissä, joita ei kukaan haluaisi enää tänä päivänä tehdä.

Ohjelmisto, joka matkii ihmisen tekemää työtä

Parasta tämän väsymättömän ja tarkan työntekijän työssä on se, ettei se vaadi uusien järjestelmien hankkimista. Robotti työskentelee samoilla käyttöliittymillä kuin työntekijä muutenkin toimisi. Robotti jäljittelee ja matkii ihmisen tekemää työtä klikkaus klikkaukselta - nopeammin ja tarkemmin.​

Tarkka ja täsmällinen työkaveri

Ohjelmistorobotiikka sopii korvaamaan virhealttiita manuaalisia työtehtäviä,
esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä tai tarkan numeraalisen datan siirtoa. Tehtävien automatisointi robotiikalla on nopeaa ja kustannustehokasta.

Huomattavia kustannussäästöjä

Ohjelmistorobotiikka mahdollistaa liiketoimintaprosessien osittaisen tai täysautomatisoinnin. Tutkimusten mukaan sen avulla voidaan päästä huomattaviin, jopa 30-75% kustannussäästöihin riippuen automatisoitavasta tehtävästä ja toimialasta.

Ohjelmistorobotiikka kehittyy valtavaa vauhtia. Tänä päivänä robotiikkaa hyödynnetään tehokkaasti mm. seuraavissa tehtävissä:

  • Sopimus- ja tilauskäsittely asiakaspalvelussa
  • Palkanlaskenta
  • CRM:n ja ERP:n perustietojen ylläpito (duplikaattisiivous, päivitysautomatisoinnit) sekä näiden välinen tiedonsiirto
  • Ostolaskukäsittely, kauden vaihdostyöt ja muut manuaalisesti tehtävät tiedon siirrot taloushallinnossa
  • Sopimuskäsittely ja rekrytointiprosessi HR:ssä
  • Tarkkaavaisuutta vaativat tehtävät esimerkiksi henkilötietojen käsittely
  • Muut säännöllisesti toistuvat ja manuaaliset tehtävät

Miten me Midpointilla toteutamme ohjelmistorobotiikkaa?
H2H – human to human  / M2M – machine to machine

Ohjelmistorobotit eivät vie ihmisten työpaikkoja vaan vapauttavat työntekijöiden aikaa tuottavammille, luovemmille tai mielekkäimmille töille. On taitoja ja tehtäviä, joissa ihmiset tulevat hyvin todennäköisesti aina päihittämään koneet. 

Luovuus, merkitysten ymmärtäminen, yleistämisen taidot, kokonaisuuksien ymmärtäminen ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen moniulotteiset vivahteet ja tunneäly ovat esimerkkejä, joissa ei ainakaan vielä ole tekoälyn keinoin pystytty korvaamaan ihmistä. Siksi asiakaspalvelussa tai tiimityöskentelyssä tulee jatkossakin olemaan paikka ihmisten kohtaamiselle.

 

 

On tehtäviä, joissa tietokone on monin verroin ihmistä parempi. Kone voittaa meidät esim. laskentanopeudessa, muistamisessa, ennustusten laatimisessa sekä tiedon paikantamisessa. Robotti käsittelee massiivisen määrää dataa virheettä, väsymättä, 24/7, vuoden ympäri.

Tehtävämme Midpointedilla on erottaa nämä asiat, H2H ja M2M, toisistaan teidän liiketoimintanne prosesseissa. Missionamme on parantaa työn tekemistä siten, että ihmiset pystyvät hoitamaan ihmisten kanssa tehtävät asiat ja koneet tekevät keskenään tai meitä avustaen niille sopivat tehtävät.

Lopputuloksena hyvinvoiva työntekijä tehokkaassa työympäristössä.

 

 Tuleeko Sinulla spontaanisti mieleen joku toistuva rutiinityö, jonka voisi automatisoida?