Asiakastyytyväisyys

NPS – suosittelulukumme

Tuorein NPS-lukumme on 82 (11/2023).

Vaikka NPS-mittarin validiteetista voidaan olla montaa eri mieltä, kertoo korkea NPS-lukumme sen, että olemme onnistuneet työmme ylivoimaisesti tärkeimmässä tehtävässä: Asiakkaidemme palvelemisessa. 

Teemme 1-2 krt vuodessa koko asiakaskuntaamme kattavan NPS-kyselyn. Sen avulla seuraamme jatkuvasti miten asiakkaidenne tyytyväisyys palveluumme kehittyy. NPS (Net Promoter Score) on suosittu asiakasuskollisuuden mittari. Tulokset voivat vaihdella -100 – +100 välillä. Yli 50 pisteen lukua pidetään yleisesti erinomaisena.

NPS-lukumme on ollut edellisissä mittauksissa 66 (2020), 76 (2021), 77 (2022) ja uusimmassa mittauksessa 82 (11/2023) . NPS lukumme on siis  kasvanut neljä vuotta peräjälkeen ja se kertoo tärkeimmän, eli toimintamme ja asiakastyytyväisyytemme kehittyy jatkuvasti. 

NPS-luku 82 on todella korkea. Kun tuoreinta NPS-lukuamme (82) verrataan ICT-toimialan (”IT Services”) yritysten keskimääräiseen NPS-lukuun (40), Lähde: © CustomerGauce 2022, niin voimme rehellisesti sanoa, että meillä on poikkeuksellisen tyytyväiset asiakkaat.

Toimialatutkimus

Tilaamme vuosittain tutkimusyhtiö Value Clinic Oy:ltä riippumattoman toimialatutkimuksen suomalaisten IT-tukipalveluyhtiöiden asiakastyytyväisyydestä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 80 yrityspäättäjää. Vastaajat edustivat pääsoin PK-yrityksiä.

IT-tukipalvelukumppanin / IT-tuen arvio (asteikolla 4-10)Midpointed pääasiallinen kumppaniMuu kuin Midpointed pääasiallinen kumppaniSisäisesti hoidettu IT-tuki
n=19n=35n=24
Mukava työskentelykumppani9,2 8,78,7
Palveluasenne9,28,58,2
Henkilökohtainen palvelu9,08,88,8
Henkilöiden tavoitettavuus8,98,68,4
Palvelupyyntöjen vasteaika8,58,17,8
Konsultatiivisuus / proaktiivisuus8,58,17,8
Osaaminen8,57,57,7
Ongelmanratkaisukyky8,38,38,3
Palvelun hinta-laatusuhde8,28,0
Palvelun kokonaishinta8,27,9
IT-tuen ylläpidon kustannus8,1
Kokonaistyytyväisyys toimijaan / IT-tukeen8,88,48,0
Value Clinic Oy

Tutkimustulosten yhteenveto