Automaatioratkaisut

Automaatioilla (RPA, työnkulut, ohjelmistorobotiikka) haetaan ensisijaisesti aikasäästöjä työntekijöiden päivittäiseen arkeen. Tämän säästetty työaika voidaan ohjata organisaatiossa muihin tehtäviin, kuten asiantuntijatyöhön, asiakaspalveluun tai myyntiin. Automaatio voi käyttää ohjelmistoja saman graafisen käyttöliittymän kautta kuin ihminen sitä käyttäisi, tai vaihtoehtoisesti rajapintoja hyödyntäen. Lisäksi voidaan käyttää näiden kahden yhdistelmää. Automaatiotiimillämme on vuosien kokemus monipuolisista automaatioratkaisuista eri toimialoilla toimivien yritysten tarpeisiin.

Millaiset tehtävät ovat hyviä automaatiolle?

Listalla on vain murto-osa esimerkeistä, mitä voidaan automatisoida. Lähes kaikkiin järjestelmiin on mahdollista rakentaa automaatioita, eikä vastaamme ole tullut vielä yhtään järjestelmää, johon ei oikealla teknologialla pystyttäisiin automaatiota tekemään.

Automaatioita ei ole syytä jättää vain yhteen prosessiin, vaan tyypillisesti yritys tunnistaa useita kymmeniä potentiaalisia käyttökohteita. Alkuun kohteiden tunnistaminen voi tuntua vaikealta, mutta henkilöstön tietoisuuden lisäännyttyä potentiaalisia käyttökohteita paljastuu usein kymmeniä. Tyypillisesti asiakkaillamme on käytössä joitain kymmeniä automaatioita, kun he innostuvat ensimmäisen automaation hyödyistä.

Suosittelemme kiinteähintaista automaatiopalvelua, jossa saat käyttöösi oman ulkoistetun automaatiotiimin automaatioiden kehitykseen. Palvelun tarkoituksena on tuottaa oman kuukausihintansa edestä säästöjä puolessa vuodessa. Tämä tarkoittaa, että palvelu maksaa itsensä vuodessa takaisin, vaikka kehitystyö lopetettaisiin jo puolen vuoden jälkeen. Palveluun kuuluu kaikki tarvittava prosessilouhinnasta, kouluttamiseen, kehitykseen, mittarointiin ja muutosjohtamiseen. Saat niin monta automaatiota kuin löydämme käyttökohteita organisaatiossanne.

Teemme myös projektimuotoisia automaatioita, jolloin tehdään aina yksi automaatio projektisuunnitelman mukaisesti. Projektimuotoinen automaatio voi olla hyvä esimerkiksi ensimmäiseksi automaatioksi ja kun tarve kasvaa, voidaan siirtyä useita automaatioita tuottavaan malliin. Käytämme ketterän kehityksen periaatteita, jotta voimme taata parhaimman lopputuloksen.

Asiakkaamme Rejlers sai automaation laskutusprosessin tueksi. Rakensimme heille automaation, joka ottaa huomioon työhön käytetyt resurssit laskuja luodessaan. Tämä merkitsi merkittävää työaikasäästöä, arviolta kaksi kuukautta vuodessa.