Integraatiot

Mitä integraatiot ovat?

Integraatiot mahdollistavat järjestelmien välisten keskusteluyhteyksien luomisen. Vaikka monet järjestelmät voivat kommunikoida keskenään ilman ulkopuolista apua, on tilanteita, joissa tarvitaan asiantuntevaa kumppania.

Olemme erikoistuneet integraatioiden toteuttamiseen käyttäen Microsoftin työkaluja ja erilaisia IPaaS-ratkaisuja. Vaikka erikoisalaamme ovat integraatiot, jotka hyödyntävät Microsoftin ekosysteemiä, olemme valmiita auttamaan myös muissa integraatiotarpeissa. Projekteissamme hyödynnämme Low-Code-teknologioita, mikä mahdollistaa kustannustehokkaat ja nopeat toteutukset asiakkaillemme. Pystymme lisäksi automaatioita hyödyntäen muokkaamaan integraatioissa siirrettävää dataa, esimerkiksi raportoinnin helpottamiseksi.

Esimerkkejä toteuttamistamme integraatioista

  • CRM-kontaktitietojen siirto sähköpostijärjestelmiin
  • Liidien yhteystietojen hallinta
  • Työpyyntöjen siirtäminen eri järjestelmien välillä
  • Tilausten siirto eri järjestelmien kesken
  • Sosiaalisen median alustojen integrointi
  • Työajanseurannan yhdistäminen eri järjestelmiin
  • IoT-sensorien ja analytiikkalaitteiden integraatiot eri järjestelmiin Tiedon tuonti ja esittäminen Intranetissä

Integraatiot osana Midpointedin Parempaa työtä -konseptia

Midpointed Oy:n Parempaa työtä -konsepti on asiakasorganisaatiossa jatkuva kokonaisvaltainen työtapojen nykyaikaistuspalvelu. Palvelussa Midpointed Oy:n konsultit tutkivat ja kartoittavat asiakkaan liiketoimintaprosesseja, ja etsivät sieltä työn tehokkuuteen ja mielekkyyteen vaikuttavia ongelmakohtia.

Pyrimme ymmärtämään ensin asiakkaan koko liiketoimintaprosessin kokonaisvaltaisesti, jonka jälkeen poraudumme prosessi kerrallaan syvemmälle liiketoimintaprosesseihin. Apuna käytämme esimerkiksi prosessilouhintatyökaluja.

Kuukausittain asiakkaalle esitetään läpikäydyt prosessit, niiden ongelmakohdat, ja ratkaisuehdotukset. Ongelmiin ehdotetaan ratkaisuja Midpointed Oy:n palveluportfoliosta, niin että ratkaisut tuottavat mahdollisimman paljon mitattavaa lisäarvoa asiakkaan organisaatiossa.

Tomi Keränen

Account Executive, Partner

+358 45 189 8600
tomi.keranen@midpointed.fi