Moderni SharePoint-intranet

Tehokasta viestintää ja tiedonhallintaa 

Moderni SharePoint-intranet on visuaalinen ja helppokäyttöinen sisäisen viestinnän pääkanava ja henkilöstön tärkeän tiedon kotipesä. Se helpottaa ja tehostaa henkilöstön työskentelyä tarjoamalla keskitetyn paikan tiedon jakamiseen ja käyttämiseen. 

Moderni SharePoint-intranet on selkeä ja responsiivinen, joten se toimii kaikilla laitteilla. Se integroituu saumattomasti muihin Microsoft 365 -sovelluksiin ja on muokattavissa organisaation tarpeisiin. Modernin SharePoint-intranetin avulla organisaatiot voivat parantaa viestintää ja yhteistyötä, tehostaa tiedonhallintaa, lisätä työntekijöiden sitoutumista, tehostaa prosesseja ja säästää aikaa ja rahaa. 

Midpointedin asiantuntijat palveluksessanne 

intranet-toteutusta

Teamsiin vietyä yritystä

Kokemusta SharePointin eri versioista

Emme pelkästään toteuta intranetprojekteja – luomme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka tehostavat asiakkaidemme työtä. Tunnemme Microsoftin teknologian syvimmät salat ja osaamme soveltaa sitä juuri oikealla tavalla erilaisiin tarpeisiin. Ylpeinä voimme sanoa, että olemme vaikuttaneet satojen yritysten toimintaan, auttaen heitä kommunikoimaan paremmin ja työskentelemään tehokkaammin Microsoft 365 -työkalujen avulla. 

Emmi Turanlahti

MWP Senior Consultant

+358 40 509 4784
emmi.turanlahti@midpointed.fi

Silja Häikiö

MWP Senior Consultant

+358 40 770 1561
silja.haikio@midpointed.fi

Tyypillinen intranet-projektin kesto on 3–5 kuukautta. Eniten projektin kestoon vaikuttaa sisällöntuotantoon tarvittava aika. Intranet- projektimme pitävät sisällään suunnittelu- ja toteutusvaiheet sekä sisällöntuottajien ja pääkäyttäjien koulutukset. Työskentelemme ja viestimme avoimesti ja selkeästi projektin jokaisessa vaiheessa, emme puhu IT-jargonia. 

Suunnitteluvaihe 

Aloitamme intranet-projektit henkilöstölle tehtävällä kyselyllä, joka antaa meille arvokasta tietoa digityötavoista ja sisäisestä viestinnästä. Tämä tieto on hyvä pohja suunnittelutyöpajoille, joissa tarkennetaan, demotaan ja dokumentoidaan tuleva intranet-ratkaisu. Suunnittelutyöpajojen määrä on yleensä 1–6, riippuen projektin koosta. 

Toteutusvaihe 

Tekninen toteutus on meille helppoa ja nopeaa, sillä hyödynnämme SharePointin oletustoiminnallisuuksia ja Microsoftin parhaita käytäntöjä. Ensimmäisenä toteutetaan sisällöntuotantoon tarvittavat toiminnallisuudet, jotta asiakas pääsee tuottamaan sisältöä mahdollisimman pikaisesti. Sisällöntuotannon kanssa yhtä aikaa voidaan toteuttaa räätälöityjä toiminnallisuuksia ja viimeistellä toteutusta. 

Sisällöntuottajien ja pääkäyttäjien koulutukset ja ohjeet 

Jokainen intranet-projektimme pitää sisällään sisällöntuottajien koulutuksen ja ohjeen. Lisäksi pääkäyttäjät perehdytetään intranetin hallintaan. Sisällöntuottajille voidaan järjestää myös tukitunteja, joissa Midpointedin asiantuntija on sisällöntuottajien käytettävissä esimerkiksi sisältöjen suunnitteluun ja toiminnallisuuksien kertaamiseen.  

Case: Googlesta Microsoftiin, työtapojen modernisointi ja Intranetin uudistus

Pentik halusi yhtenäistää tietotyön alustansa Microsoft ekosysteemiin ja pilveen. Samalla modernisointiin työtapoja ja koulutettiin koko henkilöstö Microsoft-sovellusten tehokäyttöön. Päivittäisen työn keskukseksi toteutettiin moderni Sharepoint Intranet.

Case: Moderni ja helppokäyttöinen intranet M365-ympäristöön

Midpointed suunnitteli ja toteutti Raision kaupungille uuden intranetin SharePointin moderneilla viestintäsivustoilla Microsoft 365 -ympäristöön. Tavoitteena oli rakentaa selkeä, yksinkertainen ja helppokäyttöinen intranet, joka palvelee kaupungin erilaisissa rooleissa toimivia ihmisiä.

Case: Moderni SharePoint-intranet

Lahti Energian pitkään palvellut intranet oli sekä sisältönsä että teknologiansa puolesta vanhentunut. Midpointed suunnitteli ja toteutti Lahti Energian uuden intranetin ja toimintajärjestelmän Microsoft 365 -ympäristöön.

Kumppanin valinnassa on kyse enemmän kuin vain teknologiasta. On kyse yhteistyöstä, sujuvasta viestinnästä, projektijohtamisesta, kokemuksesta ja innovatiivisista ratkaisuista, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Lue vinkkejä millaisia asioita intranet-kumppanin valinnassa tulisi ottaa huomioon ja miten varmistutaan siitä, että intranet-projekti on sujuva kaikille.

Tiedonkulun automatisointi: SharePoint-intranet mahdollistaa prosessien automatisoinnin, mikä tehostaa organisaation rutiineja ja säästää aikaa.

Turvallisuus ja käyttöoikeuksien hallinta: Intranet tarjoaa vahvan tietoturvan ja käyttöoikeuksien hallinnan, mikä suojaa arkaluonteista tietoa.

Laadukas sisällönhallinta: Intranet tukee laadukasta sisällönhallintaa ja tiedonjakamista, mikä auttaa organisaatiota pitämään tiedot ajan tasalla ja helpottaa päivittäistä työtä.

Keskitetty tiedonhallinta: SharePoint-intranet mahdollistaa kaiken tärkeän tiedon keskittämisen yhteen paikkaan, mikä helpottaa tiedon löytämistä ja jakamista organisaation sisällä.

Tehokas yhteistyö: Intranet tukee tiimityötä ja vuorovaikutusta erilaisten työkalujen ja resurssien avulla, mikä parantaa yhteistyön tehokkuutta.

Intranet, moderni intranet, Sharepoint intranet
Katso Microsoftin Look Bookista miltä intranne voisi näyttää: SharePoint look book (microsoft.com)

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää Intranet-tarpeistanne. Tarjouspyynnöt: myynti@midpointed.fi

Joni Ikonen

MWP Sales Executive

+358407619901
joni.ikonen@midpointed.fi