Siirry sisältöön Etusivu

Kuinka voimme palvella?

Lähetä viesti, palaamme pikaisesti.

Olen kiinnostunut:

Kaikki meille lähetetyt tiedot käsitellään henkilötietojen käsittelyä koskevan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Autamme siirtymään moderniin työhön.

Office 365 -pilvisovelluksien tarjoamat hyödyt ovat kiistattomat. Ne tehostavat työntekoa ja mahdollistavat työn tuottavuuden kasvun tiikerin loikalla.

Useat yritykset ovatkin jo omatoimisesti ottaneet käyttöönsä Office 365 -lisenssiin kuuluvia tuottavuussovelluksia, kuten Teamsin ja SharePointin.

Mutta valitettavan usein, alkuinnostuksen ja uusien sovellusten asennuksen jälkeen seuraa pettymys. Sovelluksia ei osata käyttää, ne eivät tue päivittäistä työtä ja niistä odotetut hyödyt jäävät toteutumatta. Toimintatavat eivät muuttuneet.

Meillä on tähän ratkaisu.

Midpointed & Moderni työ medissa 4.2.2020:

Moderniin työhön siirtyminen on toimintatapojen muutos

Moderniin työhön siirtyminen ei onnistu, jos sen ymmärretään tarkoittavan vain työvälineiden teknistä käyttöönottoa tai yksittäistä koulutuspäivää.

Moderni työ -palvelussamme ei ole kyse vain yksittäisten sovelluksien koulutuspäivistä, vaan suunnitelmallisesta ja jatkuvasta yhdessä työskentelystä sekä työskentelytapojenne muutoksessa tukemisesta.

Tuottavuussovellusten yrityskohtaisesti räätälöidyistä käyttöönotoista, työntekijöiden kouluttamisesta sekä ennen kaikkea heidän jatkuvasta tuesta ja päivittäisestä opastamisesta.

Vaihe 1. Sovellukset
Suunnittelu ja yrityskohtainen räätälöinti

Vaihe 2. Koulutus
Käyttöönotto ja työntekijöiden koulutus

Vaihe 3. Tuki
Uuden toimintatavan jalkautus ja jatkuva tuki

Moderni työ-palvelumme

Tarjoamme palvelukokonaisuuden, jossa suunnittelemme, jalkautamme sekä tarjoamme jatkuvan tuen moderniin työhön siirtymisessä.

Suunnittelu

Moderni työ -pelikirja on yrityskohtainen suunnitelma ja tiekartta moderneihin työkaluihin ja toimintatapoihin siirtymisestä.

Sunnitteluvaiheessa keskeisiä asioita on varmistaa:

Ylimmän johdon ymmärrys ja sitoutuminen. Mistä tuottavuussovellusten käyttöönotossa ja toimintatapamuutoksessa on konkreettisesti kysymys? Mitä, miksi ja miten tehdään? Mikä on hankkeella saavutettava hyöty?

Työkalujen käyttöönoton ja vaiheistuksen huolellinen suunnittelu. Suunnittelu tehdään aina yrityskohtaisesti: Lähtökohta, mahdollisuudet, mitä tehdään ja myös mitä ei tehdä, miten vaiheistetaan.

Hankkeen sisäinen myyminen ja henkilöstön motivointi. Miten hanke esitellään henkilöstölle? Miksi se tehdään, mikä on yritykselle siitä saatava hyöty ja ennenkaikkea mitä konkreettista etua ja hyötyä se tarjoaa jokaiselle omaan päivittäiseen työhön.

Käyttöönotto ja koulutus

Kun suunnittelu on tehty, on aika aloittaa vaiheistuksen mukainen uusien työkalujen asennus, käyttöönotto ja koulutus.

Tähän vaiheeseen liittyy mukaan joko valitut pilottitiimit tai pienemmissä yrityksissä jopa koko henkilöstö. Työvaihe on intensiivistä, ryhmätöinä tehtävää suunnittelua, yhteisten pelisääntöjen ja käyttötapauksien mallintamista, testaamista ja palautteen perusteella kehittämistä.

Kun pilotointi on valmis – on aika lanseerata uuden työtavat ja sovellukset koko henkilöstön käyttöön.

Tuki ja kehitys

Kolmas vaihe on erittäin tärkeä, jotta uudet toimintatavat juurtuvat koko henkilöstön päivittäiseen työhön ja ihmiset kokevat uusien työkalujen käyttämisen turvallisena ja helppona.

Henkilöstölle on tarjottava helposti ja aina saavutettava tuki- ja opastuspalvelu sovellusten käyttöön ja mahdollisten virhetilanteiden ratkaisemiseen. Tuottavuussovellukset sisältävät paljon erilaisia ominaisuuksia, jotka myös päivittyvät jatkuvasti. Myös yrityksen koko modernin työn strategiaa, sovelluksia ja toimintatapoja on mitattava ja kehitetettävä jatkuvasti.

Kerromme mielellämme lisää, miten autamme teitä siirtymään moderniin ja tuottavaan työhön.

Ajankohtaista