Ohjelmistorobotiikan tila ja hyödyntäminen suomalaisissa yrityksissä

Tutkimustulosten yhteenveto
8.3.2021​

Tutkimuksen tavoitteet ja taustaa.

  • Vaikka ohjelmistorobotiikka on melko uusi teknologia, monet yritykset ovat jo aloittaneet sen hyödyntämisen.
  • Tutkittua tietoa ohjelmistorobotiikan nykytilasta, sen avulla saavutuista hyödyistä ja kehitysnäkymistä suomalaisissa yrityksissä ei ollut saatavissa.
  • Tutkimuksella haluttiin selvittää edellä mainittuja asioita.
  • Kysely suoritettiin 2/2021 aikana sähköisellä kyselyllä. ​​Siihen vastasi 56 kpl yritystensä IT:stä/tietohallinnosta vastaavaa päättäjää. He edustivat melko kattavasti eri kokoisia suomalaisia yrityksiä.
  • Tutkimuksen suoritti riippumaton markkinatutkimustoimisto Value Clinic Oy, IT-palveluyhtiö Midpointed Oy toimeksiannosta.​

Ohjelmistorobotiikka (RPA) on teknologia, jolla automatisoidaan digitaalisissa järjestelmissä tehtävää työtä. Robotti on ohjelma, joka ”matkii” ihmistä. Se käyttää tietokonetta samalla tavalla kuin ihminen. Eli liikuttamalla hiirtä, painamalla painikkeita ja käyttäen näppäimistöä. 

RPA:n nykytila ja kiinnostavuus.

Onko yrityksenne käytössä ohjelmistorobotiikkaa?

Missä liiketoiminnoissanne hyödynnätte  ohjelmistorobotiikkaa tällä hetkellä?

Kuinka kiinnostavaksi koet ohjelmistorobotiikan  yrityksellenne? 

Vaikka RPA on melko uusi teknologia, sitä käytetään jo noin 40% tutkimukseen vastanneista yrityksistä. Yrityksissä joissa ei RPA:ta ei vielä käytetä, vastaajista 38% piti sitä erittäin tai melko kiinnostavana.

Ohjelmistorobotiikkaa käytetään selvästi eniten korvaaman mm. manuaalista tiedonsyöttöä ja tietuiden yhdistämistä taloushallinnon toiminnoissa (61% RPA:ta nyt hyödyntävistä käyttää sitä taloushallinnossa).

Kiinnostus RPA:han on vahvaa. Kaikista vastaajista 62% kokee sen erittäin tai melko kiinnostavana. Tuloksen perusteella voidaan sanoa, että RPA:n hyödyntäminen tulee yleistymään ​suomalaisissa yrityksissä.

Mitä hyötyjä RPA:lla tavoitellaan?

Mitkä ovat ohjelmistorobotiikan keskeiset hyödyt yrityksellenne?

Vastaajina yritykset jotka hyödyntävät ohjelmistorobotiikkaa.

RPA:n tärkeimpinä hyötyinä koetaan ihmisten aikaisemmin hoitamien manuaalisten rutiinitöiden siirtyminen roboteille, virheiden vähentyminen, syötetyn tiedon laadun parantuminen sekä mahdollisuus prosessien operointiin 24/7 (ei enää ihmisten työaikaan sidottua).

Myös työtyytyväisyyden kasvu sekä säästöt henkilökustannuksissa ovat keskeisiä RPA:lla saavutettavia hyötyjä.  

Miten asetut tavoitteet on saavutettu?

Kuinka hyvin olette saavuttaneet RPA-projekteillenne asetetut tavoitteenne?

(RPA:ta käyttävät)

Onko ohjelmistorobotiikan avulla mahdollista saavuttaa tuottavuuden kasvua yrityksessänne?

RPA-projektin onnistuvat harvinaisen hyvin. Kaikkien vastanneiden projektit ovat saavuttaneet niille asetetut tavoitteet erittäin tai melko hyvin.

Niissä yrityksissä joissa RPA:ta ei vielä käytetä, 50% vastaajista uskoi, että sen avulla voidaan kasvattaa tuottavuutta.

RPA-teknologiat ja hankkeiden toteutustavat.

Mitä ohjelmistorobotiikan teknologiaa/-oita yrityksessänne käytetään?

Miten toteutatte ohjelmistorobotiikan projekteja yrityksessänne?

Maailman käytetyin (Gartner 2020) RPA-teknologia UiPath on tutkimukseen mukaan selvästi yleisimmin käytetty myös tutkituissa suomalaisissa yrityksissä.

89% tutkituista yrityksistä käyttää RPA-hankeissaan apunaan siihen keskittyneitä ulkopuolisia asiantuntijayrityksiä/-osaajia.

Panostukset ohjelmistorobotiikkaan.

Mikä on panostuksenne ohjelmistorobotiikkaan kuluvana vuonna?

Oletteko kasvattamassa investointejanne ohjelmistorobotiikkaan?

Panostuksen RPA-projekteihin ovat vielä verrattain pieniä. Tämä johtunee projektien pilottiluonteisuudesta, jossa uutta teknologiaa ensin testataan ja haetaan kokemuksia ennen laajempaa käyttöönottoa.

RPA:n jo käyttöön ottaneet yritykset kasvattavat panostuksiaan siihen. Niissä yrityksissä joissa RPA:ta ei vielä käytetä, vastaajista 48% uskoo, että investointeja siihen tullaan tekemään seuraavan 2-3 vuoden aikana.

Vastaajien taustatiedot.

Tutkimukseen vastanneista suurin osa toimii päättävässä asemassa yrityksensä IT-/tietohallinnossa. Vastaajien yleisimmät tittelit olivat IT-johtaja, tietohallintojohtaja, CTO ja CIO.

Tutkimukseen vastanneiden päättäjien yritykset edustivat melko kattavasti suomalaisten yritysten yleistä kokoluokkaa.

Keskustellaan lisää ohjelmistorobotiikasta!

Henrik Huhtaluoma

RPA Lead

henrik.huhtaluoma@midpointed.fii

+358 400 607 243

Tutustu ohjelmistorobotiikan palveluihimme