Raision kaupungille moderni ja helppokäyttöinen intranet 

Haaste 

Raision kaupungin vanha intranet oli palvellut kaupungin henkilöstöä pitkään, mutta oli sekä sisältöjensä että tekniikkansa puolesta päivittämisen tarpeessa. Uusi, käyttäjäystävällinen intranet haluttiin rakentaa moderniin pilviympäristöön.  


Midpointed suunnitteli ja toteutti Raision kaupungille uuden intranetin SharePointin moderneilla viestintäsivustoilla Microsoft 365 -ympäristöön. Tavoitteena oli rakentaa selkeä, yksinkertainen ja helppokäyttöinen intranet, joka palvelee kaupungin erilaisissa rooleissa toimivia ihmisiä. Tiedon löydettävyyteen haluttiin myös panostaa. 

Intranet-ratkaisu 

Midpointedin avulla intranet suunniteltiin niin, että tavoitteet täytettiin teknisesti mahdollisimman pitkälti SharePointin oletustoiminnallisuuksilla. Näin intranetin ylläpito ja jatkokehitys on helppoa. Intranet tuotiin käytettäväksi myös Teamsin kautta Viva Connections -palvelun avulla.

Yhtenäisillä sisällöntuoton linjauksilla ja selkeillä sivupohjilla intranetin ilme pysyy raikkaana ja Raision uuden brändin mukaisena. Midpointed koulutti intranetin sisällöntuottajat ja pääkäyttäjät. Lisäksi Midpointed järjesti sisällöntuottajille tukitunteja, joissa syvennettiin sisällöntuottajien osaamista ja keskityttiin heidän kysymyksiinsä.  

Intranet-projektin yhteydessä suunniteltiin yhdessä Midpointedin kanssa myös Viva Engage -palvelun käyttöönotto. Näin vanhan intranetin keskustelupalstan tilalle saatiin moderni, yhteisöllinen palvelu. 

Lopputulos 

Uusi intranet on rakenteeltaan ja toiminnoiltaan selkeä. Sitä on helppo käyttää niin tietokoneella kuin mobiilistikin. PnP-hakutoiminnoilla toteutetun henkilöhaun kautta kollegojen yhteystiedot löytyvät helposti. Keskusteluja voi käydä Viva Engagen kautta. 

Projektissa kaikki sujui joustavasti, helposti ja sovitussa aikataulussa sekä budjetissa. Saimme kaupungille nykyaikaisen työkalun ajankohtaisviestintään ja tiedon säilyttämiseen. Projektin läpivientiä helpotti se, että Midpointedin asiantuntijoiden kanssa on puhuttu hirveän vähän ATK:ta ja enemmän asiaa.” 

Raision kaupungin viestintäjohtaja, Mirkka Ruohonen