Innovestorin digi- ja tiedostotyö tehostui merkittävästi

Haaste

Tiedostot hukkuivat sekaviin rakenteisiin ja käyttöoikeuksien hallinta oli hankalaa.

Innovestor on pohjoismainen aikaisen vaiheen pääomasijoittaja, joka auttaa kasvuyrityksiä menestymään. Innovestorilla työskentelee nykyisin noin 40 asiantuntijaa, joiden työssä käsitellään päivittäin suurta määrää tiedostoja.  
 
Innovestorilla oli konkreettinen tarve tehostaa tiedostotyötä, sillä oikeiden tiedostojen löytäminen sekavista SharePoint-rakenteista aiheutti usein päänvaivaa ja turhaa työtä. 

Midpointed puski meitä tehokkaasti kohti uudenlaisia työtapoja, joista on meille aidosti hyötyä.

Innovestorin lakiasioiden johtaja Anna Bernitz

Ratkaisu

Innovestor kääntyi IT-kumppaninsa Midpointedin puoleen. Ihan aluksi Innovestorin henkilöstölle tehtiin kysely työtavoista ja työskentely-ympäristön kehittämiskohteista. Toivotuimmiksi kehityskohteisiksi nousivat sisäinen viestintä, dokumentinhallinta ja tiedon löydettävyys. 

Midpointed suunnitteli ja toteutti yhdessä Innovestorin kanssa modernimman tiedostotyön ympäristön Microsoft Teamsiin – samalla sisäinen viestintä siirrettiin sähköposteista Teams-kanaville. Parhaat käytännöt pohdittiin myös siihen, miten Teamsiä kannattaa hyödyntää kohdeyritysten ja kumppanien kanssa.

Uusi toimintamalli ja yhteiset työtavat kirjattiin Innovestorin modernin työn pelikirjaan. Midpointedin pitämissä Teams-koulutuksissa innovestorilaiset saivat vinkkejä Teamsin peruskäyttöön ja tehokkaampaan työhön. 

Lopputulos

Yhteisen projektin perimmäisenä tavoitteena oli vähentää turhaa työtä sekä tehdä työstä tehokkaampaa ja mukavampaa. Siinä onnistuttiin hyvin, sillä digityön työaikahukkaa saatiin vähennettyä 127 henkilötyöpäivää vuodessa. Työaikahukka laskettiin kysymällä(digityökysely) henkilöstöltä ennen projektia ja 2 vuotta sen jälkeen, kuinka monta minuuttia päivässä he kokevat menevän hukkaan tuottamattomaan ja turhaan työhön.

Myös tiedostojen käyttöoikeushallinta muuttui Teamsiin siirtymisen myötä yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi. 

Keskustelemme mielellämme työtapojenne modernisoinnista
M365 -ratkaisuiden avulla