Microsoftin ja LinkedInin 2024 Work Trend Index -raportin mukaan muutaman vuoden aikana generatiivinen tekoäly on noussut merkittäväksi teknologiaksi, joka on muuttanut ihmisten tapaa työskennellä. Tekoälyn yleistyessä työpaikoilla työntekijät ja yritykset kohtaavat haasteita ja paineita suoriutua entistä paremmin. Miten tuoda tekoäly osaksi työtä niin, että saadaan mahdollisimman nopeasti mitattavia tuloksia?

Työntekijöistä käyttää tekoälyä työssään

Työntekijöistä aloitti tekoälyn käytön alle 6kk sitten

Työntekijöistä käyttää yleisiä tekoälytyökaluja

Raportin mukaan jopa 75 % tietotyöntekijöistä käyttää tekoälyä työssään. Tekoälyn koetaan säästävän aikaa, lisäävän luovuutta ja mahdollistavan keskittymisen tärkeimpiin tehtäviin. Yritysjohtajista 79 % pitää tekoälyn käyttöönottoa kriittisenä toimenpiteenä kilpailukyvyn säilyttämiseksi, mutta monet ovat huolissaan tekoälyn tuottavuushyötyjen mittaamisesta ja selkeän vision puutteesta. Sillä aikaa, kun yritykset vasta pohtivat tekoälystrategiaa organisaatiossa, työntekijät hyödyntävät yleisiä tekoälytyökaluja työn sujuvoittamiseksi. Yleiset tekoälytyökalut ovat kuitenkin riski yrityksen kyberturvallisuudelle ja tietosuojalle.

55 % johtajista on huolissaan riittävän osaavan henkilöstön saatavuudesta, erityisesti tietoturvan, tekniikan ja luovan suunnittelun työpaikoissa. Samaan aikaan kun jotkut työntekijät pelkäävät menettävänsä työpaikkansa tekoälylle, työmarkkinat käyvät kuumina ja työpaikan vaihto kiinnostaa monia. Jopa 66 % johtajista sanoo, etteivät he palkkaa työntekijöitä ilman tekoälyosaamista. Yritykset eivät kuitenkaan ole kovin innostuneita kouluttamaan omia työntekijöitä tekoälyn hyödyntämiseen. Vain 25 % yrityksistä suunnittelee tarjoavansa koulutusta tekoälytaitojen kehittämiseksi. Työntekijät hankkivat tekoälytaitoja itsenäisesti, ja LinkedInissä tekoälytaitojen lisääminen profiileihin on kasvanut merkittävästi.

Tutkimuksessa tunnistettiin neljä erilaista tekoälyn käyttäjätyyppiä: skeptikot, aloittelijat, tutkijat ja tehokäyttäjät. Näistä tehokäyttäjät ovat sopeutuneet parhaiten ja hyödyntävät tekoälyä laajasti, kun taas skeptikot käyttävät tekoälyä vain harvoin. Työntekijät, jotka hyödyntävät tekoälyä tehokkaasti, säästävät yli 30 minuuttia työaikaa päivässä. Jopa 91 % vastaajista kokee olevansa motivoituneempia ja nauttivan työstään enemmän tekoälyn kanssa.

Yrityksen johdon kannattaa hyödyntää työntekijöiden innostusta tekoälyyn liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Matka alkaa liiketoimintaongelmien tunnistamisella ja tekoälyratkaisuiden soveltamisella. Esimerkiksi Estée Lauder käyttää tekoälyä uudistaakseen tuotekehitystä ja asiakaskokemusta. Kuitenkin siirtymä tekoälyn hyödyntämiseen vaatii sitoutumista organisaation kaikilla tasoilla, muutosjohtamista ja ennen kaikkea koulutusta. Tekoäly tulee muuttamaan työnteon vähitellen kokonaan, joten paras aika aloittaa on nyt.

Lue koko raportti täältä: Microsoft and LinkedIn 2024 Work Trend Index on the state of AI at work

Lue Microsoftin blogi aiheesta: Microsoft and LinkedIn release the 2024 Work Trend Index on the state of AI at work