Kevätaurinko saa meidät tuntemaan olomme energisiksi ja innostuneiksi, mutta joskus poskien kuumotus voi johtua jostain aivan muusta. Tietoturvaongelmat ovat yhä yleisempiä ja monesti juuri arkipäiväiset tilanteet, kuten väärän linkin klikkaaminen sähköpostissa, voivat altistaa meidät vakaville riskeille. Kun vahinko sattuu, on tärkeää tietää, miten toimitaan sen jälkeen. Yrityksen tietoturvakulttuuri on avainasemassa tietoturvalliselle työskentelylle. 

Tietoturvakulttuuri, kyberuhka, miten suojautua kyberuhilta

Tietoturvakulttuuri organisaatiossa ei ole pelkästään sääntöjen ja käytäntöjen noudattamista, vaan se on syvälle juurtunut tapa ajatella ja toimia tietoturvallisesti jokapäiväisessä työssä. Hyvä tietoturvakulttuuri vähentää organisaatioon kohdistuvia riskejä, nopeuttaa reagointia uhkiin, parantaa sidosryhmien luottamusta ja auttaa säilyttämään liiketoiminnan jatkuvuuden.  

Tietoturvakulttuurin avaintekijät: 

Vaikka kaikki tietoturva-asiat olisivat kunnossa, niin tietojenkalastelusähköposteilta ja muilta uhkilta ei valitettavasti voi täysin välttyä. Sähköpostiin on saatavilla erilaisia suodattimia, mutta kehittyneiden hyökkäystekniikoiden, sähköpostien personoinnin ja suodattimien rajallisuuksien vuoksi ei voida estää kaikkia kalasteluviestejä. Liian tiukat suodattimet voivat estää oikeita sähköpostiviestejä pääsemästä perille ja taas liian olemattomat suodattimet päästävät läpi haitallisia viestejä. Tällöin paras suojautumiskeino onkin oma tietoturvaosaaminen ja analyyttinen ote saapuviin sähköposteihin.  

Nykyään tietojenkalasteluviestit voivat olla todella taitavasti tehtyjä ja muistuttaa paljon ”oikeaa” lähettäjää. Virheitä voi sattua ja tärkeää on tietää, miten edetään, kun virhe on tapahtunut.  

Ensimmäisenä, älä pelkää kertoa mahdollisesta tietoturvahaavoittumisesta tai -poikkeamasta eteenpäin. Se saattaa pelastaa sinut ja koko yrityksen suuremmilta vahingoilta. Yleensä yrityksillä on määritelty tietoturvatiimi, ilmoitusprosessi ja tietoturvastrategia, jossa kerrotaan miten toimia, kun tietoturva vaarantuu. Jos et tiedä yrityksenne tietoturvamenettelyitä, niin kysy!  

Jos kalasteluviesti tulee yrityksen yhteiseen sähköpostilaatikkoon, jolla on useita käyttäjiä, varoita muita epäilyttävästä sähköpostista. Tämä vähentää riskiä, että muut työntekijät klikkaisivat haitallista linkkiä. Avoin ja nopea tiedottaminen voi estää laajempia vahinkoja. 

Yrityksessä tietoturvasta vastaava ottaa tietoturvapoikkeaman käsittelyyn ja etenee prosessin mukaisesti, ja tarvittaessa ilmoittaa asiasta viranomaisille, mikäli kyseessä on suuremmasta tietoturvariskistä. 

Avoimuus tietoturva-asioissa on keskeistä organisaation suojaamisessa tietoturvauhkilta. Kun työntekijät jakavat kokemuksiaan ja tietojaan tietoturvahaavoittuvuuksista, koko organisaatio hyötyy. Kokemusten jakaminen auttaa muita työntekijöitä oppimaan tunnistamaan ja välttämään vastaavat tilanteet, mikä parantaa kaikkien tietoturvatietoisuutta. Tietoturva on koko organisaation asia, ja yhteistyö on avainasemassa. Kun tietoturvasta puhutaan avoimesti, se luo ilmapiirin, jossa kaikki tuntevat olevansa vastuussa ja osa yhteistä suojaa. Nopea reagointi on myös olennaista, sillä kun tietoturvauhat raportoidaan nopeasti ja avoimesti, organisaatio voi reagoida niihin tehokkaammin ja estää mahdolliset vahingot. 

Jotta tietoturvasta puhuminen ja toimiminen olisi mahdollisimman sujuvaa, tässä muutamia käytännön vinkkejä: 

  • Koulutukset ja työpajat: Järjestä säännöllisiä tietoturvakoulutuksia ja työpajoja, joissa työntekijät voivat oppia tunnistamaan ja käsittelemään erilaisia tietoturvauhkia. 
  • Tietoturvavastaava: Nimeä organisaatiosta tietoturvavastaava, joka voi toimia yhteyshenkilönä tietoturvakysymyksissä ja auttaa työntekijöitä epäselvissä tilanteissa. 
  • Selkeät ohjeistukset: Laadi selkeät ohjeistukset ja toimintamallit tietoturvaongelmien varalle. Varmista, että kaikki työntekijät tietävät, mistä nämä ohjeet löytyvät ja miten niitä noudatetaan. 
  • Tietoturvatyökalut: Käytä luotettavia tietoturvatyökaluja, kuten virustorjuntaohjelmistoja, palomuureja ja sähköpostisuodattimia, jotka auttavat suojautumaan yleisimmiltä tietoturvauhilta. 
  • Tietoturvatietoisuuden lisääminen: Julkaise säännöllisesti tietoturvavinkkejä ja -päivityksiä yrityksen sisäisessä viestintäkanavassa, kuten intranetissä, jotta tietoturvatietoisuus pysyy korkealla. 

Kevätauringon tuoma ilo on tervetullutta, mutta se ei saa hämärtää valppauttamme tietoturvan suhteen. Tietoturvakulttuuri ja avoin viestintä ovat avainasemassa suojautumisessa tietojenkalastelulta ja muilta tietoturvauhkilta. Kouluttaudu, ole tietoinen ja jaa tietosi – näin voimme yhdessä luoda turvallisemman työympäristön ja nauttia kesästä ilman tietoturvahuolia.  

Varmista yrityksesi tietoturva – ota yhteyttä jo tänään!

Tarjoamme kattavia tietoturvakoulutuksia henkilöstölle. Ota yhteyttä ja varmista, että tiimisi on valmistautunut kohtaamaan nykypäivän tietoturvahaasteet.