Ympäristövastuullinen IT ja kiertotalous molemmat keskittyvät kestävän kehityksen periaatteisiin. Ympäristövastuullinen IT pyrkii vähentämään tietotekniikan ympäristövaikutuksia esimerkiksi energiatehokkuuden ja elektroniikkajätteen kierrätyksen avulla. Kiertotaloudessa puolestaan pyritään minimoimaan jätteiden syntyä ja maksimoimaan resurssien käyttöä niin, että tuotteet ja materiaalit pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään. Yhdessä ne edistävät kestävämpää ja vähemmän resursseja tuhlaavaa toimintaa.

Kestävä IT, ympäristöystävällinen IT-kumppani

IT-alaa voisi pitää ensin hyvin ekologisena sen tuomien hyötyjen perusteella, sillä teknologia on vähentänyt hurjasti paperin käyttöä ja nykyään tapaamisia voidaan järjestää joustavasti etänä, jolloin säästyy matkustamiseen liittyviä päästöjä. On totta, että teknologia edistää omalla tavallaan ympäristöystävällisyyttä näiden asioiden osalta, mutta on myös osattava katsoa kuvaa laajemmin. IT-alan osuus on noin 4–10 % maailman sähköenergian kulutuksesta (Liikenne- ja viestintäministeriö 2021). Päästöihin vaikuttavat myös tietoliikenneverkkojen rakennus ja ylläpito, laitteet ja niiden valmistus, hukkalämpö sekä raaka-aineiden hankinta. IT-ala itsessään ei olekaan kovin ympäristöystävällinen, vaikka sen tuomat hyödyt ovat positiivisia ympäristön kannalta.

Me Midpointedilla:

🌎 Arvostamme ja kunnioitamme maapalloa ja sen varoja, haluamme suojella niitä parhaamme mukaan.

🌎 Arvioimme kumppaneidemme toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta ja valitsemme arvojamme tukevia kumppaneita.

🌎 Kierrätämme jätteet lakien ja säädösten mukaisesti.

🌎 Teemme viisaita hankintoja ja panostamme uusiokäyttöön, jotta vähennämme lineaaritaloutta ja edistämme kiertotaloutta.

🌎 Keskitymme laitteiden parempaan käyttöön, varmistamalla niiden pitkän käyttöiän, uusiokäytön ja lopulta vastuullisen kierrätyksen.

Laitteiden valmistuksella on merkittävä vaikutus kestävään IT:seen, sillä se kuluttaa suuria määriä luonnonvaroja ja energiaa, aiheuttaa päästöjä ja tuottaa jätettä. Kestävän IT:n edistämisessä on tärkeää pyrkiä vähentämään näitä ympäristövaikutuksia kehittämällä energiatehokkaampia valmistusmenetelmiä, käyttämällä kierrätettyjä materiaaleja ja edistämällä laitteiden pitkää käyttöikää ja uudelleenkäyttöä. Lisäksi on tärkeää huolehtia laitteiden elinkaaren hallinnasta, mukaan lukien asianmukainen kierrätys ja hävittäminen niiden käytön päättyessä.

Laitetoimittajana edistämme kestävämpää laitteiden käyttöä seuraavasti:

  1. Laitteiden hankinta: Ostamme vain tarpeeseen laitteita emmekä varastoi suuria määriä laitteita toimistollamme. Pidämme vain muutamaa varalaitetta, mikäli yllättäviä rikkoontumisia sattuu. Huolehdimme laitteet kumppanilta ostettaessa, että laitteet ovat energiatehokkaita, ympäristöystävällisiä ja kierrätettävissä. Pyrimme aina toimittamaan laitteet mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä tukusta asiakkaalle.
  2. Laitteiden käyttöikä ja sen pidentäminen: Parhaiten laitteita käytetään ympäristövastuullisesti, kun niitä käytetään mahdollisimman pitkään, sillä suurin ympäristöpäästö syntyy laitteiden valmistamisessa. Laitteiden käyttöikää parannetaan ajantasaisilla ohjelmistoilla, päivityksillä ja laitehallinnalla. Kun asiakkaamme laitteet tulevat käyttöikänsä päähän, me toimitamme laitteet jatkokäyttöön kumppanillemme.
  3. Laitteiden uusiokäyttö ja lopulta kierrätys: Kun asiakkaamme laitteet tulevat käyttöikänsä päähän, toimitamme vanhat laitteet vastuulliselle kumppanillemme, joka korjaa ja uusiokäyttää vanhat laitteet vielä vuosiksi toimintaan. Kun laitteiden lopullinen käyttöikä päättyy kumppanimme kierrättää laitteet takaisin raaka-aineiksi, joista voidaan valmistaa taas uusia laitteita.

Vuonna 2015 YK:n 193 jäsenvaltiota hyväksyivät Agenda 2030 -toimintaohjelman, joka sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG) vuosille 2016–2030. Suunnitelma tarjoaa yhteisen pohjan ja suunnan kestävyyskriisien ratkaisemiseen.

Edistämme agendan mukaisia kestävän kehityksen tavoitteita seuraavalla tavalla:

IT-toimialalla toimivana yrityksenä haluamme edistää ympäristöystävällistä IT:tä parhaamme mukaan yllä mainittujen toimenpiteiden mukaisesti. Olemme avoimia uusille ideoille ja yhteistyölle kestävän kehityksen edistämiseksi. Yhdessä voimme vaikuttaa ja rakentaa kestävämpää tulevaisuutta meille kaikille. 💙