Asianajoliiton toimistotarkastus on asianajoliiton tai paikallisen kollegan suorittama arviointiprosessi, jossa tarkastellaan toimiston toimintaa ja käytäntöjä. Tarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että toimisto noudattaa asianajajan ammattieettisiä standardeja sekä että se toimii lakien ja määräysten mukaisesti ja tietoturva-asiat ovat kunnossa. Tarkastus auttaa toimistoa kehittämään toimintaansa ja varmistamaan tietoturvan ja ammattitaidon korkean tason. Toimistotarkastus suoritetaan uusille asianajotoimistoille ja riskiperusteisesti valituille toimistoille.

Toimistotarkastukset ovat meidän mielestämme hyvä asia, koska ne tarjoavat asianajotoimistoille mahdollisuuden arvioida ja parantaa tietoturvakäytäntöjään. Tarkastukset auttavat myös tunnistamaan mahdolliset haavoittuvuudet ja riskit, jotka voivat altistaa organisaation tietoturvauhille. Niin kuin Grönlund toteaa blogissaan Toimistotarkastus -uhka vai mahdollisuus? kannattaa toimistotarkastus nähdä mahdollisuutena oman toiminnan kehittämiseen.

Valitettavan usein organisaatiot heräävät tietoturva-asioiden tärkeyteen vasta sitten, kun riskit ovat jo konkretisoituneet tai kun tietoja on yritetty kalastella. Tietoturva-asioiden tulisi olla prioriteetti koko ajan, sillä tulevia uhkia on mahdotonta ennakoida. Olipa kyse sitten haittaohjelmista, tietovuodoista tai vahingossa tapahtuvista tiedon poistoista, kunnollinen tietoturva on välttämätön varotoimi, jonka avulla voidaan minimoida riskit ja olla valmiina mahdollisiin tapaturmiin. Tietoturvan merkitys on verrattavissa vakuutukseen – se on ennaltaehkäisevä toimenpide, joka tarjoaa turvaa odottamattomien tilanteiden varalta.

Toimistotarkastusten lisäksi tietoturvan tasoa ja säädöksien noudattamista seurataan säännöllisesti tietoturva-auditoinneilla vähintään 10 työntekijän asianajotoimistoissa. Tietoturva-auditoinneissa tarkastetaan esimerkiksi tietoturvaohjeen noudattamista. Asianajoliiton tietoturvaohjeessa mainitut asiat ovat minimivaatimuksia tietoturvallisen työn takaamiseksi. Me Midpointedilla toteutamme tietoturvaa aina asianajoliiton ohjeiden ja säännöksien mukaisesti.

Lue miten toteutamme tietoturvaohjetta tästä.

Yhteistyössä asianajotoimistojen kanssa pyrimme luomaan turvallisempaa digitaalista työympäristöä, joka mahdollistaa luottamuksellisen asioiden hoitamisen ja paremman suojan mahdollisia uhkia vastaan. Tietoturva ei ole yksittäinen tapahtuma, joka hoidetaan kerralla ja unohdetaan. Se on jatkuva prosessi, joka vaatii systemaattista kehitystä ja huomiota.