Tekoälyn tuottavuusloikka ilman piilo-IT:tä ja villiä länttä?

Tekoälyn tuomaa tuottavuusloikkaa arvioidaan McKinseyn raportissa biljoonien dollarien kokoiseksi. Miten yritys pääsee ottamaan hyödyt irti tekoälystä ilman, että siitä muodostuu rasite tai yhdistelmä piilo-IT:tä ja villiä länttä? 

Tekoälytuotteen jalkauttaminen yrityksissä on monivaiheinen ja haastava prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Jalkauttamisen tavoitteena on saavuttaa tekoälytuotteen hyödyt mahdollisimman tehokkaasti ja kustannustehokkaasti, sekä minimoida mahdolliset riskit ja ongelmat. Jalkauttamisen vaiheet voivat vaihdella tekoälytuotteen tyypin, toimialan ja yrityksen koon mukaan.

Tekoäly ja Copilot tulee.

Tekoälyn jalkauttaminen sisältää normaalisti seuraavat vaiheet:

Tarvekartoitus: Selvitetään tekoälytuotteen tarjoama lisäarvo yrityksen liiketoiminnalle, asiakkaille ja sidosryhmille, sekä määritellään tekoälytuotteen tavoitteet, vaatimukset ja odotukset. 

Valinta: Vertaillaan eri tekoälytuotteita ja niiden ominaisuuksia, sekä valitaan sopivin tekoälytuote yrityksen tarpeisiin ja budjettiin. Huomioidaan myös yritykseen kohdistuva lainsäädäntö, ja toimialaan kohdistuvat rajoitukset.

Valmistelu: Valmistellaan yrityksen infrastruktuuri, henkilöstö ja prosessit tekoälytuotteen käyttöönottoa varten, sekä testataan tekoälytuotteen toimivuus ja yhteensopivuus yrityksen järjestelmien kanssa.

Koulutus: Koulutetaan yrityksen henkilöstö tekoälytuotteen käyttämiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen, sekä luodaan selkeät ohjeet ja vastuut tekoälytuotteen hallinnalle. 

Käyttöönotto: Otetaan tekoälytuote käyttöön yrityksen toiminnassa vaiheittain tai kokonaisuudessaan, sekä seurataan tekoälytuotteen suorituskykyä, tuloksia ja vaikutuksia. Mikäli tuotetta pitää kouluttaa, tiimimme tekee asiakkaan tarpeita vastaavan koulutusmallin.

Arviointi: Arvioidaan tekoälytuotteen saavuttamat hyödyt, kustannukset ja riskit, sekä kerätään palautetta tekoälytuotteen käyttäjiltä ja sidosryhmiltä. Tehdään tarvittavat korjaukset, parannukset ja päivitykset tekoälytuotteeseen.

Käyttöönoton läpivientiin suositellaan teknistä muutosjohtamisen tiimiä, joka koostuu kehittäjistä, konsulteista ja projektipäälliköstä.

Tuottavan tekoälyn riskit

Erityisesti tuottavaa eli generatiivista tekoälyratkaisua mietittäessä yhteiset pelisäännöt ja tuotettavaan sisältöön liittyvät eettiset kysymykset tulee huomioida tarkasti. Esimerkki tälläisesta tuottavasta tekoälystä voi olla ChatGPT, tai esimerkiksi Microsoft Copilot -tuoteperhe
 
Copilot on Microsoftin uusi tekoälytuoteperhe, joka yhdistää suurten kielimallien voiman Microsoft Graphin ja Microsoft 365 -sovellusten tuottamaan yritysdataan. Se integroituu osaksi nykyisiä M365-sovelluksia, ja tukee lisäksi työtä käyttöjärjestelmätasolla, sekä CRM-järjestelmissä. Copilotin lisäksi Microsoftin tuoteportfoliosta löytyy monia muita tekoälyratkaisuja eri kokoisten yritysten tarpeisiin. 

Microsoft 365 Copilot tuo tekoälyn entistä lähemmäs organisaatioita.

Tuottavaa tekoälyä voi olla riskialtista ottaa käyttöön kerralla koko yrityksessä, sillä tarkkaankin mietityt yhteiset tekoälyn pelisäännöt liiketoimintayksiköiden sisällä saattavat vaatia useita iteraatiokierroksia ja jatkokoulutusta. Tällöin koko yrityksessä tehty yhtäaikainen käyttöönotto saattaisi olla vaikeasti hallittava ja räjähtää käsiin. Usein suurimpia ongelmia aiheuttavatkin ihan arkipäiväiset ongelmat, esimerkiksi mihin tekoälyllä tuotettua sisältöä voi, tai on sopiva käyttää.

Oikea kumppani voi auttaa asiakasta valitsemaan sopivat tekoälyratkaisut, integroimaan ne olemassa oleviin järjestelmiin ja prosesseihin, sekä kouluttamaan henkilöstöä tekoälyn hyödyntämiseen. Kumppani voi myös tarjota jatkuvaa tukea ja seurantaa tekoälyn toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Kumppani tekoälyteknologian jalkautuksessa yritykseen säästää asiakkaalta aikaa, rahaa ja vaivaa, sekä varmistaa tekoälyn onnistuneen käyttöönoton ja hyödyntämisen.

Kanssamme projekti kuin projekti sujuu kepeästi, ja pääsemme yhdessä haluttuihin tavoitteisiin. Midpointedin kautta saatavilla kokeneet projektipäälliköt ja muutosjohtajat tiimeineen esimerkiksi tekoälykäyttöönottoihin tai intranet-projekteihin. DNA:ssamme on tehdä asiakkaidemme työstä parempaa.

Lanseerasimme tulevaa Copilottia varten Copilot-odotuslistan. Mikäli olet kiinnostunut hallitusta tekoälykäyttöönotosta, teknologian jatkuvasta juurruttamisesta ja koulutuksista. Voit jättää yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen. Copilot julkaistaan enterprise-asiakkaille loppuvuodesta 2023.

”Tekoälyn hyödyntäminen työssä vaatii jokaiselta työntekijältä muutosta totuttuihin työtapoihin. Muutosta tulee johtaa suunnitelmallisesti ja niin, että kunkin työntekijän yksilöllinen muutostahti otetaan huomioon. Tämä vaatii mm. tekoälyn hyötyjen esille tuomista ymmärrettävästi ja konkreettisin esimerkein eli aktiivista viestintää, tukea ja koulutusta.”  

Silja Häikiö, Midpointedin PRINCE 2 -sertioitu projektipäällikkö ja PROSCI-muutosjohtaja.

Anna ohjelmistorobotiikan helpottaa työtäsi!

Ota yhteyttä ja aloitetaan yhdessä matka kohti parempaa työtä.