Asiakkaamme ovat tehostaneet prosesseja ja vähentäneet manuaalista työtä kustannustehokkaasti automaatioiden avulla

Autamme yrityksiä ja organisaatioita tehostamaan toimintaa monipuolisilla ohjelmistorobotiikka-, hyperautomaatio-, Low-Code- ja integraatioratkaisuilla. Useimmat energia- ja sähköalan ohjelmistot ovat meille tuttuja ja olemme rakentaneet automaatioita kymmeniin eri järjestelmiin. Esimerkiksi autoimme Keuruun Energiaa luomaan sähkösopimuksia nopeammin ja helpommin ohjelmistorobotin avulla.

Rakennamme automaatioita Microsoftin Power Automate -työkaluilla, jonka lisenssihinnat ovat hyvin edullisia. Automaatiot pystytään toteuttamaan yrityksen omaan Microsoft-ympäristöön, joka helpottaa datan suojaamista ja käsittelyä.

Ketterän kehityksen -mallin mukaisesti pidämme projekteissa muutokseen reagoimista tärkeämpänä kuin suunnitelman noudattamista. Pitkä kokemus ja ensiluokkaiset sertifioidut ammattilaisemme auttavat sinua saavuttamaan halutut tulokset. Yhteistyön kanssamme aloittaneet asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä (NPS 82).

” Midpointedin kanssa olemme päässeet kustannustehokkaasti tutustumaan ohjelmistorobotiikan kiehtovaan maailmaan. Workshopit ovat toimintatapana tehokkaita, ja ohjaavat toimintaamme oikeaan suuntaan. Ehdottomasti kympin arvoinen suoritus tähän saakka. ”

Janne Sievälä, Keuruun Energia

Lue lisää asiakastarinoitamme

Ohjelmistorobotiikan mahdollisia tehtäviä energia-alalla

Sähkösopimusten luonti

Yhteystietojen ja sopimusten päivitys

Käyttöpaikkojen perustaminen

Sähköjen kytkentä ja katkominen

Asiakasmuistutukset

Integraatiot järjestelmien välillä

Energiayrityksessä työskentelevä projektipäällikkö Timo huomasi, että asiakkaiden sähkösopimusten päivittämiseen kuluu hurja määrä aikaa. Timo päätti tutkia ratkaisuja, miten sähkösopimusten päivitys onnistuisi tehokkaammin ja ensin ajatuksena oli korvaava energia-alan järjestelmä. Kuitenkin Timo päätyi lukemaan ohjelmistorobotiikasta ja huomasi, että se voisi mahdollisesti ratkaista ongelman, ilman uusia järjestelmiä.

Timo kävi läpi Midpointedin asiantuntijoiden kanssa RPA-määrittelyn, jossa tarpeita tarkennettiin ja uusia ideoita syntyi jo jatkoa varten. Automaatioprojekti aloitettiin pian määrittelyn jälkeen. Kehityksen ja testausjakson jälkeen automaation ensimmäinen versio julkaistiin käyttöön. Käyttäjäpalautteen myötä automaatioon tehtiin hyviä muutoksia. Seuranta ja kehitys jatkui niin kauan, että tuloksena oli toimiva ohjelmistorobotti, joka puolitti aikaisemmin sähkösopimusten päivittämiseen kuluneen ajan.

Parempi asiakaspalvelukokemus, sillä työtehtävät sujuvat tehokkaammin automaatioilla

Nopeammat massa-ajot tuovat tehokkuutta toimintaan

Pidempi käyttöikä järjestelmillä

Lisää tehoa liiketoimintayksiköihin, joissa skaalaaminen on vaikeaa

Parempi prosessien seurattavuus ja selkeämpi raportointi

Kun järjestelmät keskustelevat keskenään integraatioiden avulla, on tiedon hallitseminen helpompaa

Asiakkuudenhallinta ja laskutus tehostuu

Uusia toiminnallisuuksia ohjelmistoihin

Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä alussa tehtävään RPA-määrittelyyn, jossa tutkitaan tarkasti prosessit ja haasteet, joihin toivotaan ratkaisuja. Näin saadaan kattava käsitys toteutettavasta projektista, oikeista mittareista sekä kustannusarvio ja takaisinmaksuaika. Riippuen tutkittavasta prosessista, RPA-määrittelystä saat prosessikuvauksen ja -analyysin, arvion mittausmahdollisuuksista sekä ROI-laskelman.

1. Kohteen tunnistaminen

Mietitään yhdessä mitkä prosessit tai niiden osat sopisivat automatisoitavaksi. Ja valitaan tutkittava kohde.

2. Prosessin tallentaminen

Etäyhteydellä tapahtuva prosessin nauhoittaminen ja mahdollisten lisäkysymysten esittäminen prosessia hoitavalle henkilölle.

3. Analysointi

Nauhoitteen ja tulosten analysointi, prosessin piirtäminen auki ja tarjouksen ja ratkaisuehdotuksen muodostaminen automaatioprojektista.