Hyperautomaatio

Mitä on Hyperautomaatio?

Hyperautomaatio yhdistää erilaisia teknologioita kuten automaation, koneoppimisen, tekoälyn ja integraatiot. Toisin kuin perinteinen automaatio, joka keskittyy yksittäisten tehtävien automatisointiin, hyperautomaatio tarkastelee laajempaa liiketoimintaprosessia alusta loppuun. Sen sijaan, että keskityttäisiin vain erillisiin tehtäviin, hyperautomaatio pyrkii automatisoimaan koko liiketoimintaprosessin.

Tekoälyssä on kyky tehdä monimutkaisia päätöksiä hyperautomaatiossa. Koneoppimisen avulla automaatio paranee jatkuvasti toistojen myötä, ja integraatiot yhdistävät eri teknologiat saumattomasti. Hyperautomaation edut muistuttavat ohjelmistorobotiikan ja perinteisen automaation etuja. Se voi säästää resursseja, vähentää virheitä, nopeuttaa prosesseja ja parantaa työn laatua. Kun kohde on kokonainen liiketoimintayksikkö, nämä hyödyt voivat olla vielä suurempia.

Onko mielessäsi prosessi, jonka automatisoinnissa saatettaisiin tarvita tekoälyn apua? RPA määrittelyllämme otat helposti ensiaskeleet kohti automaatioita ja ohjelmistorobotiikkaa.

Hyperautomaatio yhdistää tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan hyödyt

hyperautomaatio

Hyperautomaatio kasvaa trendinä nopeasti. Syynä on pitkälti se, että päästään yhtäaikaisesti hyödyntämään sekä tekoälyn ja automaation tuomia säästöjä ja hyötyjä. Mukana oleva tekoäly mahdollistaa automaatiolle monimutkaisemman päätöksenteon ja isomman mittakaavan.

Hyperautomaation markkinaosuuden arvioidaan kasvavan globaalisti 46.4 miljardiin dollariin vuoteen 2031 mennessä. Generatiivisisen tekoälyn osalta arvioidaan, että tilaa olisi markkinassa jopa 4.4 biljoonan dollarin verran.

Hyperautomaatiot osana Parempaa työtä -konseptia

Midpointed Oy:n Parempaa työtä -konsepti on asiakasorganisaatiossa jatkuva kokonaisvaltainen työtapojen nykyaikaistuspalvelu. Palvelussa Midpointed Oy:n konsultit tutkivat ja kartoittavat asiakkaan liiketoimintaprosesseja, ja etsivät sieltä työn tehokkuuteen ja mielekkyyteen vaikuttavia ongelmakohtia.

Pyrimme ymmärtämään ensin asiakkaan koko liiketoimintaprosessin kokonaisvaltaisesti, jonka jälkeen poraudumme prosessi kerrallaan syvemmälle liiketoimintaprosesseihin. Apuna käytämme esimerkiksi prosessilouhintatyökaluja. Kuukausittain asiakkaalle esitetään läpikäydyt prosessit, niiden ongelmakohdat, ja ratkaisuehdotukset. Ongelmiin ehdotetaan ratkaisuja Midpointed Oy:n palveluportfoliosta, niin että ratkaisut tuottavat mahdollisimman paljon mitattavaa lisäarvoa asiakkaan organisaatiossa.

Kiinnostuitko hyperautomaatioista?

Tomi Keränen

Account Executive, Partner

+358 45 189 8600
tomi.keranen@midpointed.fi