Automaation käyttötapauksia

Asiakkaamme tunnisti tarpeen keventää laskuttajien työtaakkaa ja automatisoida osa laskutusprosessista. Haasteena oli se, että prosessi tapahtui asiakkaan omassa järjestelmässä, johon ei ollut valmiita rajapintoja. Perinteinen integraatio ei siis ollut mahdollinen.

Kehitimme ratkaisuna automaation, joka toimii kuin virtuaalinen työntekijä. Se kirjautuu asiakkaan järjestelmään, avaa laskutusmoduulin ja hakee laskutusrivit. Automaatio tarkistaa rivien tiedot monimutkaisen hyväksyntälogiikan avulla varmistaakseen, että lasku on turvallista lähettää eteenpäin. Lopuksi se navigoi kyseiselle laskulle ja lähettää sen eteenpäin.

Automaatio otettiin käyttöön vaiheittain. Aluksi se käsitteli vain yksinkertaisia laskuja, ja ominaisuuksia lisättiin viikoittain. Nyt se pystyy käsittelemään suurimman osan koko laskutusmassasta ja on korvaamaton apu asiakkaan päivittäisessä työssä.

Automaation ansiosta laskutusprosessi on sujuvampi, tehokkaampi ja vähemmän altis inhimillisille virheille. Laskuttajat voivat keskittyä vaativimpiin tehtäviin, kun robotti hoitaa rutiinityön. Asiakas on saavuttanut merkittäviä tehokkuusetuja, ja automaatio on muuttunut korvaamattomaksi avuksi heidän arjessaan.

Asiakas halusi rakentaa integraation kuljettamaan ostotapahtumia kahden järjestelmän välillä. Järjestelmiin ei ollut saatavilla rajapintoja, jolloin integraation rakentaminen olisi ollut mahdotonta. Rakensimme asiakkaalle automaation toimimaan integraation korvikkeena.

Ensin automaatio kirjautuu järjestelmään, josta tiedot halutaan hakea. Se lataa suodatetun Excel-raportin ja kirjautuu sitten ulos turvallisuussyistä. Tämän jälkeen se lukee tiedot raportista ja kirjautuu Salesforceen, tietojen kohdejärjestelmään. Lopuksi se siirtää tiedot rivi kerrallaan Excelistä Salesforceen, varmistaen jokaisen rivin oikeellisuuden ja sijoittumisen. Lopuksi se kirjautuu ulos Salesforcesta.

Tämä automaatio ratkaisi integraatiohaasteen ja mahdollisti nopean ja tehokkaan tiedonsiirron järjestelmien välillä. Se myös parantaa tietojen tarkkuutta ja vähentää virheiden riskiä noudattaen samalla tietoturvaprotokollia.

Tehokkuuden parantuminen: Automaatio poistaa manuaalisen tiedonsiirron tarpeen, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Tämä voi johtaa merkittävään tehokkuuden parantumiseen ja tuottavuuden kasvuun.

Virheiden vähentäminen: Automaatio vähentää inhimillisten virheiden riskiä, jotka voivat syntyä manuaalisten tehtävien suorittamisen yhteydessä. Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen automaattisesti vähentää virheiden mahdollisuutta ja parantaa tietojen tarkkuutta.

Integraatiohaasteiden ratkaiseminen: Automaatio voi ratkaista integraatiohaasteita, joita voi ilmetä, kun eri järjestelmissä ei ole valmiita rajapintoja.

Skaalautuvuus: Automaatio on skaalautuva ratkaisu, joka voi kasvaa yrityksen tarpeiden mukana. Tämä tarkoittaa, että yritykset voivat käyttää samaa automaatiota tiedonsiirtoon useiden järjestelmien ja useiden käyttäjien välillä.

Kustannusten säästöt: Automaatio tuo kustannussäästöjä vähentämällä manuaalista työtä ja mahdollistamalla resurssien tehokkaamman käytön.

Rejlers automatisoi kaksi eri laskutusprosessia vastatakseen asiakkaan tarpeeseen. Robotti luo kuukausittain tuhansia myyntilaskuja.

Aiemmin uuden sähkösopimuksen luominen CRM:ään vaati huomattavan paljon manuaalisesti työtä. Robotti hoitaa sen nopeasti ja virheettömästi.

Kiinnostaako automaation mahdollisuudet? Ota yhteyttä ja kerromme teille lisää!