Vaivatonta IT:tä ja tehokkaampaa työtä moderneilla työtavoilla

Asiakkaamme Taloushallintoliitto

Suomen Taloushallintoliitto ry on talous-​​ ja palkkahallinnon yritysten edunvalvoja, kouluttaja, viestijä ja asiantuntija. Vuodesta 1968 Taloushallintoliitto on yhdistänyt taloushallintoalaa; opiskelijoista ja oppilaitoksista alan ammattilaisiin, yrityksiin ja yhteisöihin. 


Vaivatonta IT:tä Midpointedin avulla

Taloushallintoliitto halusi luotettavan ja palvelevan IT-kumppanin, joka ottaa kokonaisvastuun perus IT:n kehittämisestä ja ylläpidosta, sekä tukipalvelusta. Asioita oli hoidettu paljon omilla resursseilla ja lopulta todettu, ettei kokonaisvaltainen kehittäminen tai henkilöstön tukeminen itse ole järkevää. Osaava IT-kumppani on osaavampi ja tehokkaampi, jolloin aikaa jää enemmän sisäisten asioiden hoitamiseen.

Taloushallinto valitsi Midpointedin IT kumppaniksi kilpailutuksen kautta. Tunnistettuja kehityskohteita oli jo valmiina listalla ja lähdimme yhdessä niitä ratkaisemaan heti yhteistyön alussa. Laadimme IT-ympäristölle kattavan kehityssuunnitelman, jonka pohjalta viemme eteenpäin IT:n modernisointia vuosikellon ja budjetin mukaisesti. Tukipalvelumme huolehtii, että apua on aina nopeasti saatavilla, mikäli IT-ongelmia sattuu ilmenemään.

Taloushallintoliiton matka Microsoft Teamsiin

Talvella 2020 Taloushallintoliitto päätti panostaa Midpointedin kanssa yhtenäisiin työtapoihin ja Microsoft Teamsin hallittuun käyttöönottoon. Digityötapojen kehitys alkoi nykytarpeiden hahmottamisella, Teamsin räätälöinnillä ja työn pelisääntöjen suunnittelulla.  

Vaikka Taloushallintoliitolla oli jo jonkin verran kokemusta Teamsin käytöstä, yhteisiä pelisääntöjä ei ollut vielä vahvistettu ja tiedostot säilytettiin verkkolevyillä. Sitten kun koronapandemia iski, ja se vaati nopeita sopeutumisia työtapoihin. Tässä tilanteessa Taloushallintoliitto näki tarpeen modernisoida ja tehostaa työskentelyään, erityisesti siirtämällä tiedostojen hallinnan kokonaan Teams-alustalle.

Midpointed oli välttämätön kumppani tässä muutosprosessissa, auttaen Taloushallintoliiton henkilöstöä siirtymään sujuvasti Microsoft 365 -pilvipalveluihin ja hyödyntämään Teamsia täysimääräisesti.

Kun koronapandemia ja etätyön yleistyminen tulivat arkipäiväisiksi, Taloushallintoliitto pystyi nopeasti ja tehokkaasti hyödyntämään Teamsia. He keskittivät sisäisen viestinnän ja tiedostojen hallinnan kokonaan Teamsiin. Lisäksi erilaiset yhteistyöprojektit eri kumppaneiden kanssa ja liiton julkaisujen suunnittelu sujuivat saumattomasti uusitulla alustalla. Tämä muutos toi mukanaan uuden tehokkuuden ja sujuvuuden, mikä teki Taloushallintoliiton arjesta entistä sujuvampaa ja yhtenäisempää.

”Ilman Midpointedia emme olisi tässä työtapamuutoksessa onnistuneet”

sanoo Päivi Nuolioja.

 

Taloushallintoliitolle suunnitellut viestinnän ja tiedostotyön pelisäännöt pätevät edelleen ja ne helpottavat päivittäistä työtä sekä liiton sisällä että kumppaneiden kanssa. Midpointed on järjestänyt Teamsin ja muiden Microsoft 365 -välineiden käyttökoulutuksia Taloushallintoliiton henkilöstölle tasaisin väliajoin. Näin yhteiset pelisäännöt pysyvät muistissa ja Teamsin uudet ominaisuudet tulevat tutuiksi.