Ainutlaatuinen Parempaa työtä -palvelumallimme: Vähemmän työaikahukkaa, enemmän aikaa tuottavaan työhön

Parempaa työtä -palvelumallimme edustaa käsitystämme siitä, kuinka teknologia, modernit työtavat ja automaatiot voivat saumattomasti sulautua yrityksen päivittäiseen toimintaan, synnyttäen dynaamisen ja tehokkaan työympäristön. Palvelumme on suunniteltu jatkuvaksi kokonaisuudeksi, jossa eri osa-alueet täydentävät toisiaan saumattomasti. Olemme hioneet vuosikausia toimivaa kokonaisuutta ja mallia, jotta voimme auttaa asiakkaitamme kohti parempaa työtä. Tiedämme, että palvelumallimme toimii, sillä olemme saaneet sillä huikeita tuloksia ja asiakkaamme ovat erityisen tyytyväisiä.

Perustana toimiva IT-ympäristö

Parempaa työtä -palvelumallissa keskiössä on vakaasti toimiva ja tietoturvallinen IT-ympäristö sekä laitteet. Laitehallinnan avulla varmistamme, että työntekijöillä on käytössään aina ajan tasalla olevat työvälineet. Tämä edistää tehokasta työntekoa ja organisaation tuottavuutta, sekä suojaa arkaluonteisia tietoja mahdollisilta uhilta. Jatkuvasti kehitettävän IT-infrastruktuurin ansiosta organisaatio on mukautuva ympäristön muutoksiin. Lisäksi ennakoidulla laitehallinnalla ja säännöllisillä päivityksillä saavutetaan kustannustehokkuutta ja optimoidaan IT-investointeja. Toimiva IT-ympäristö ei pelkästään tue organisaation sisäistä toimintaa vaan vaikuttaa myös positiivisesti asiakaskokemukseen tarjoamalla tehokkaamman tiedonkäsittelyn.

Lue lisää IT-palveluistamme

Modernit työtavat – tehokkaampaa työtä

Kun IT-infrastruktuuri on kunnossa, seuraava askel Parempaa työtä -palvelumallissamme vie meidät modernien työtapojen äärelle, jossa tutkitaan miten työtavat ovat linjassa pilvipalveluympäristön tarjoamien mahdollisuuksien kanssa. Toimiva IT ei yksinään riitä viemään organisaatiota kohti pilviä ja niiden yläpuolelle, vaan toiminnan keskiössä on aina työntekijät. Viestinnän sujuvuus, tiedonjakaminen, tiimityöskentely ja digitaalisten työympäristöjen hyödyntäminen ovat kriittisiä menestystekijöitä liiketoiminnassa. Modernin työn tarkoituksena on vapauttaa aikaa luovaan ja tuottavaan työhön, joissa työntekijät ovat parhaimmillaan. Kehitämme työtapoja esimerkiksi koulutuksilla, yhteisillä digityöoppailla, ympäristöjen modernisoinnilla ja tuottavuussovellusten paremmalla hallinnalla.

Lisää työaikaa tekoälyllä ja automaatioilla

Vakaa ja tietoturvallinen IT-ympäristö ja oikeanlaiset työtavat sen tehokkaaseen hyödyntämiseen ovat aika voittava yhdistelmä, joilla jo yritys pääsee pitkälle. Kuitenkin, jos tahdotaan päästä tavoitteisiin ja niiden yli, on osattava hyödyntää automaatioiden, ohjelmistorobottien ja tekoälyn mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa tämä tulee olemaan yhä enemmän sidoksissa jo perus IT-infraan, mutta vielä sen avulla voi päästä kilpailijoista ohi oikein hyödynnettynä. Prosessien ja työtehtävien automatisointi vapauttaa työaikaa lisää aidosti tuottavalle ja luovalle työlle.

Lue lisää automaatioista

Jatkuva kehitys ja tuki

Näistä kolmesta osa-alueesta koostuu Parempaa työtä -palvelumalli. Tavoitteena on saada aikaan muutos, joka juurtuu syvälle organisaatioon, mutta myös päivittäisiin työtapoihin. Emme halua myydä ja toteuttaa yksittäisiä projekteja, vaan aidosti tehdä työstä parempaa, tuottavampaa ja mielekkäämpää. Parempaa työtä -palvelumalliin sisälle pääsee mistä tahansa kulmasta, joka koetaan olevan organisaatiolle juuri sillä hetkellä tärkein, mutta ajatuksena on jatkokehittää kriittisten toimenpiteiden jälkeen koko mallia systemaattisesti ja jatkuvasti.

Ymmärrämme, että muutos ei ole helppoa ja asiat täytyy suunnitella ja toteuttaa hallitusti. Tarjoamme muutosasiantuntijoita, projektinvetäjiä, asiakasvastaavia ja muita asiantuntijoitamme matkallenne, jotta se olisi mahdollisimman sujuva. Koulutamme henkilöstöä, loppukäyttäjiä ja johtoa, jotta asiat saadaan jalkautettua päivittäisiin rutiineihin. Mittaamme jatkuvasti työaikahukan vähenemistä, tehokkuutta ja toimenpiteiden toimivuutta tarkasti valituilla mittareilla, jotta voidaan todeta muutoksien tuoma aito hyöty ja onnistuminen.

Mistä liikkeelle?

Miten sitten päästä Paremman työn -malliin sisälle? Suosittelemme aloitusta IT-ympäristön kartoituksella, jossa selvitetään nykyisen ympäristön tilanne ja lähdemme laatimaan kehityssuunnitelmaa IT:n haltuunottoon. Voit aloittaa kehityksen myös digityötapakyselyllä, jonka jälkeen kehitetään ensin digityöympäristöä ja työtapoja. RPA määrittelyprojektilla pääsette sujuvasti alkuun automaatioissa.

Kaipaatteko apuja? Varaa kanssamme lyhyt sparraustuokio ja keskustellaan yhdessä tarpeistanne ja toiveistanne.