Siirry sisältöön Etusivu

Kuinka voimme palvella?

Lähetä viesti, palaamme pikaisesti.

Olen kiinnostunut:

Kaikki meille lähetetyt tiedot käsitellään henkilötietojen käsittelyä koskevan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää.

Moderni työ. Tuottavampaa työtä.

Työ on muuttunut valtavasti viimeisen 10 vuoden aikana. Sähköpostiin, verkkolevyihin, lineaariseen kommunikointiin, sekä hierarkiaan perustuvat toimintamallit eivät ole enää tätä päivää.

Avoin ja verkostomainen kommunikointi, virtuaaliset tiimit ja työtilat. Tiedon hallinta, jakaminen ja turvaaminen. Liikkuva etätyö. Rutiinien automatisointi. Tätä on moderni työ vuonna 2020.

Vanha toimintatapa (2000-)

            • Sähköposti
            • Verkkolevyt
            • Dokumenttien hallinta
            • Lineaarinen kommunikointi
            • Hierarkiset toimintamallit

Moderni työ (2015-)

            • Pilvisovellukset
            • Virtuaaliset työtilat
            • Reaaliaikainen muokkaus
            • Tiimityöskentely
            • Liikkuva etätyö
            • Rutiinien automatisointi

Moderniin työhön siirtyminen on toimintatapojen muutos

Moderniin työhön siirtyminen ei onnistu, jos sen ymmärretään tarkoittavan vain työvälineiden teknistä käyttöönottoa tai yksittäistä koulutuspäivää. Ei, koska uuden sovelluksen asennuksen johdosta toimintatapanne eivät muutu, eikä yksittäinen koulutuspäivä anna riittäviä valmiuksia ja tukea henkilöstölle.

Moderniin työhön siirtymisessä on kysymys toimintatapojen muutoksesta.

Tuottavuussovellusten yrityskohtaisesti räätälöidyistä käyttöönotoista, työntekijöiden kouluttamisesta sekä ennen kaikkea heidän jatkuvasta tuesta ja päivittäisestä opastamisesta.

 

Vaihe 1. Sovellukset
Suunnittelu ja yrityskohtainen räätälöinti

Vaihe 2. Koulutus
Käyttöönotto ja työntekijöiden koulutus

Vaihe 3. Tuki
Uuden toimintatavan jalkautus ja jatkuva tuki

Tuottava työ -palvelumallimme

Midpointedin Tuottava työ -palvelumallin vaiheet: 1. Esiselvitys (2vk). 2. IT-ympäristö (1kk). 3. Moderni työ (2-6kk). 4. Liiketoiminta (case). Jokaisen vaiheen aikana jatkuva käyttäjätuki, käytön opastus ja kehitys.

 

Tarjoamme asiakkaillemme palvelumallin, jossa siirrämme asiakkaamme hallitusti ja vaiheistetusti moderniin työhön.

Ensimmäisessä vaiheessa laadimme asiakaskohtaisen kehityssuunnitelman, jonka jälkeen otamme kokonaisvastuun IT-ympäristöstänne ja jatkamme työn tuottavuussovellusten käyttöönotoilla ja koulutuksilla. Tämän jälkeen jatkamme liiketoimintojen kehittämistä pilviratkaisuilla.

Ainutlaatuinen palvelumallimme perustuu kuukausihintaiseen kumppanuusmalliin, ei yksittäisiin IT-projekteihin. Myös jatkuva käyttäjätuki ja -opastus läpi koko muutoshankkeen on lisäarvo, jota muut eivät tarjoa.

Palvelumallimme hyödyt

Kuinka voimme palvella?

Lähetä viesti, palaamme pikaisesti.

Olen kiinnostunut:

Kaikki meille lähetetyt tiedot käsitellään henkilötietojen käsittelyä koskevan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää.