Tietoturvakäytäntömme

Midpointed Oy:n visio on olla luotettu ja haluttu IT-kumppani, joka tarjoaa ylivertaista palvelua 10-300 hengen asiantuntijaorganisaatioille. Keskitymme IT-ulkoistus, päätelaitehallinnan, infra- ja kyberturvapalveluiden lisäksi myös modernin työn ratkaisuihin, joissa palveluitamme ovat kommunikaatio, intra- sekä automaatioratkaisut. Tuomme yhteen moderneilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla yhteen teknologiat ja ihmiset sekä kehitämme ja monitoroimme palveluiden toimintaa ja tietoturvaa.

Midpointed Oy:n kyberturvallisuuden missio on turvata omien ja asiakkaidensa tietojärjestelmien, identiteettien ja tietoresurssien luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus tarjoamalla proaktiivista ja ennakoivaa tietoturvaosaamista, luomalla ja ylläpitämällä kestävää ja turvallista infrastruktuuria sekä edistämällä kyberturvallisuuskulttuuria ja tilannekuvaa nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Midpoined:in tietoturvatiimi yhdessä muun henkilöstön kanssa pyrkii turvaamaan parhaansa mukaan kaikki käytössä olevat sovellukset, järjestelmät ja verkkoresurssit sekä asiakkaiden, kumppaneiden ja henkilöstön tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden.

Mission tukena tietoturvatiimi

  • Kehittää prosesseja, menettelyjä ja käytäntöjä, joita tarvitaan luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi.
  • Evaluoi uusinta teknologiaa, jonka tarkoituksena ennaltaehkäistä mahdollisia tietoturvallisuuteen liittyviä uhkia.
  • Analysoi säännöllisesti ja pyrkii tunnistamaan sovellusten, tietojen ja järjestelmien tietoturvallisuuteen liittyvät riskit.
  • Vähentää tietoturvallisuuteen liittyviä riskejä yrityksen johdon määrittelemälle ja hyväksymille tasoille.
  • Määrittää tietoturvavaatimukset, määrittää lähtökohdat ja mittaa vaatimustenmukaisuutta sovellettavien lakien, määräysten ja parhaiden käytäntöjen perusteella.
  • Ylläpitää vuoropuhelua sidosryhmien ja palvelutoimittajien kanssa tutkiakseen turvallisuuskysymyksiä ja arvioidakseen tuotteita ja prosesseja.
  • Tekee tiivistä yhteistyötä tietotekniikan ylläpitäjien ja teknisen henkilöstön kanssa kehittääksesi yrityksen tietoturvastrategiaa ja -arkkitehtuuria.
  • Varmistaa, että häiriötilanteisiin tarkoitettuja reagointi- ja toipumissuunnitelmia testataan ja kehitetään.
  • Kehittää yrityksen tietoturvaa ja kyberturvallisuuskulttuuria säännöllisten koulutuksien ja viestinnän avulla.