Teams-käyttöönotto

Teams tehokäyttöön hallitusti

Teamsin hallittu käyttöönotto vaatii suunnittelua, jotta Teams-työtilojen kanssa ei päädytä hallitsemattomaan kaaokseen. Teams-käytäntöjen suunnittelusta ja kirkastamisesta on hyötyä myös silloin, jos Team on jo käytössä, mutta työtavat ovat kirjavia.

Hyödyt irti


Teams on erinomainen tiimi- ja projektityön alusta. Teams-ympäristössä yhtenäiset pelisäännöt tarvitaan mm. siihen, kuka luo Teams-työtiloja, millaisia ja miten – ja mitkä ovat työtilojen omistajien tehtävät ja vastuut.

Pienessä organisaatiossa Teamsiä voidaan käyttää myös koko firman pääviestintäkanavana, jolloin Teams-rakenteen ja -työtapojen suunnittelu on erityisen tärkeää.

Teams-projekteissa käymme läpi myös tärkeimmät prosessinne ja pohdimme yhdessä, miten niitä voisi tehostaa Teamsin ja muiden Microsoft 365 -työkalujen avulla.

Autamme suunnittelemaan

Yhteiset työtavat

Miten toimimme Teamsissä ja miten Teams linkittyy muihin tärkeisiin työkaluihimme?

Teams-rakenne

Tärkeimpien Teams-työtilojen rakenne

Teams-työtilat

Teams-työtilojen yleisimmät tyypit ja mallit

Teamsin hallinta

Teams-työtilojen elinkaaren hallinta ja vastuut

Keskustelemme mielellämme työtapojenne modernisoinnista
M365-ratkaisujen avulla

Tai ole suoraan yhteydessä asiantuntijoihimme!