365-Matkaopas

Mitä jos hyvä Teams-kouluttajan saisi purkista? Ratkaisumme: 365-Matkaopas

KATSO: Kymmeniä parin minuutin videoita Teamsin peruskäytöstä . Ei pelkästään yleisvideoita, vaan organisaationne strategiassa ja käyttöönotossa sovittuja yhteisiä toimintatapoja ja prosesseja.

KOKEILE: Matkaopas kannustaa kokeilemaan samaa toimintoa kuin minkä näit videolla.

KYSY: Jos opitun asian aihe aiheuttaa kysymyksiä, voit kysyä aihetta Teamsiin keskitetyn oppimisyhteisön kautta kollegoilta. Jos kollegat eivät osaa vastata, Midpointed neuvoo ja vastaa ylläpitokokouksissa.

Teamsin käyttöönotto on matka

Kun viet henkilöstöäsi uusien työtapojen pariin, voit ajatella sitä monen kuukauden mittaisena vaelluksena. Tästä matkasta saa todella mukavan, mutta mielikuvallisesti jonkun tulisi tehdä matka jo etukäteen. Henkilöstön muutosta pitää johtaa. Olemme pakanneet tämän kokemuksen kahdeksi matkaoppaaksi. Toinen henkilöstölle, toinen johdolle ja muutosjohtajien tiimille.

Näin tuet henkilöstöäsi koko matkalla.

On aivan sama suunnitteletko perhematkaa viikonlopuksi vai koko organisaatiosi työtapamuutosta, osallistujat pitää aktivoida ja motivoida koko hankkeen ajaksi.

Innostaminen ja hyödyillä viestiminen

Innostaminen ja konkreettisilla hyödyillä viestiminen on koko muutosmatkan ajan 10 kertaa tarpeellisempaa ja määrältään toistuvampaa kuin mitä arvaatkaan.

Koulutukset, oppiminen alkaa

Olemme muuttaneet koulutukset 20 minuutin innostaviksi oppimishetkiksi, pitkät koulutuspäivät ovat historiaa. Jos sinulta jää koulutus väliin, voit katsoa tallenteet niistä.

Uusia työtapoja arjessa

On tärkeää näyttää miten uudet työtavat aidosti ovat osa työpäiväämme. Koulutamme esimiehiä ja sanansaattajia näyttämään esimerkkiä ja jatkamme työtapojen muutoksen viestimistä johdon, HR:n ja viestinnän suulla.

Oppiminen jatkuu, tavat vahvistuvat

On tärkeää näyttää miten uudet työtavat aidosti ovat osa työpäiväämme. Koulutamme esimiehiä ja sanansaattajia näyttämään esimerkkiä ja jatkamme työtapojen muutoksen viestimistä johdon, HR:n ja viestinnän suulla.

Midpointed esittelee:
365- ja Teams -matkaopas

Yhdistimme Teamsin käyttöönoton kaikki hyvät aiheet ja vaiheet. Peruskoulutuksen, mutta myös viestintää, pilotointia sekä muutoksen johtamista. Itseopiskelua, yhteiskoulutuksia sekä oppimisen seuraamista.

Teamsiin upotettava opas ei ainoastaan neuvo käyttäjäänsä Teamsin kokous-, dokumentti-, keskustelu- ja prosessitoiminnoissa – vaan se myös neuvoo Microsoft 365 -omistajia. Mitä hankkeessa tehdään seuraavaksi, mitä pitäisi viestiä jatkossa, jne.

Olemme 20 vuoden aikana vieneet kymmeniä organisaatioita Microsoft -teknologian ja -työtapojen pariin. Asiakkaiden kokoluokka on vaihdellut 2 ja 24 000 hengen välillä..

Teams omistaja. Ota 365-matkaoppaan avulla Teams koko oraganisaationne käyttöön

365-matkaopas auttaa omistajia ja muutoksen edistäjiä useilla eri keinoilla

Henkilöstön Teams-taidot mitataan ja yhtenäistetään

Edelläkävijät, esimiehet ja sanansaattajat voidaan kouluttaa aika- ja paikkavapaasti.

Henkilöstön voi esikouluttaa ennen tarkempia yhteiskoulutuksia

Henkilöstölle voi opettaa sekä yleiset Teams-toiminnot mutta myöskin etukäteen sovitut työtavat

Henkilöstön oppimista voi mitata ja seurata