Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry toimii sukupuolten tasa-arvoa ajavien naisjärjestöjen yhteisenä kattojärjestönä ja yhteistyöfoorumina. Sen keskeisenä päämääränä on edistää naisten asemaa, sukupuolten tasa-arvoa sekä tyttöjen ja naisten oikeuksia yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Tarve

Asiakkaallamme oli tarve modernisoida ja standardisoida koko IT-ympäristönsä. He etsivät luotettavaa ja palvelevaa IT-kumppania, joka toimii proaktiivisesti IT-asioissa. Aiemmin käytössä olleet vanhentuneet IT-ratkaisut eivät enää vastanneet tarpeita, ja niiden tilalle haluttiin joustava, nykyaikainen ja erityisesti tietoturvallinen työympäristö. Lisäksi aikaisemmin tiedostot olivat hajanaisissa rakenteissa, mikä hidasti tiedostojen löydettävyyttä.

Ratkaisu

Naisjärjestöjen Keskusliitto valitsi Midpointedin IT-premium-palvelun ja siirtyi käyttämään Microsoft 365-premium lisenssejä, jotka tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet joustavaan työhön M365-ympäristössä. Tiedostojen siirtämisen yhteydessä IT-ympäristö muokattiin helposti käytettäväksi ja ongelmakohdat minimointiin. Tietoturvaa vahvistettiin uusilla ominaisuuksilla, jotka sisältyvät IT-premium -malliin. Lisäksi asiakkaalla on jatkuva IT-tuki Midpointedilta, joka varmistaa, että ongelmien ilmetessä apu on aina saatavilla. Naisjärjestöjen Keskusliitto on myös Midpointedin laiteasiakas, eli toimitamme tarvittavat ja tietoturvalliset laitteet työn tueksi.

Lopputulos

Yhteistyö Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Midpointedin välillä on tuottanut merkittäviä etuja organisaatiolle. Uudistettu IT-infrastruktuuri on muuttanut työskentelytapoja perusteellisesti ja parantanut tuottavuutta. Selkeä ja järjestelmällinen tiedostorakenne on tehnyt tiedostojen hallinnasta vaivatonta ja nopeuttanut tiedon löytymistä. Asiakkaalla on nyt parempi luottamus siihen, että organisaation tiedot ovat vahvasti suojattu uusilla tietoturvaratkaisuilla. Lisäksi asiakkaamme tietää, että he voivat aina turvautua asiantuntijoihimme, kun he tarvitsevat apua tai ratkaisuja IT-haasteisiinsa. Nopean tukipalvelun ansiosta työ ei enää keskeydy IT-ongelmien vuoksi.

”Yhteistyömme Midpointedin kanssa on ollut jo neuvotteluista alkaen vaivatonta: IT-tarpeemme ymmärrettiin hyvin ja olemme saaneet kokonaisvaltaisen, helpon palveluyhteistyön ja asiantuntevan toimijan kumppaniksemme. Kaikki laitteemme on tarkastettu ja ohjelmoitu tietoturvallisiksi, uusia laitteitakin on hankittu Midpointedin kautta tarpeen tullen. IT-tuki on ollut sähköpostin tai soiton päässä helposti saavutettavissa, mikä oli järjestössämme ennen kokematonta. Ei mitään moitittavaa!”

Nina Kaipio ja Outi Helasterä, Naisjärjestöjen Keskusliitto

Yhteistyömme Naisjärjestöjen Keskusliiton kanssa ei rajoitu pelkästään perusinfrastruktuurin ylläpitoon. Tulevaisuudessa tarkoituksena on keskittyä yhdessä kehittämään moderneja työtapoja, jotta saadaan kaikki hyödyt irti Microsoft 365-ympäristöstä. Koulutukset ja yhteinen pelikirja varmistavat, että organisaatiossa kaikki osaavat hyödyntää työvälineitä mahdollisimman tehokkaasti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Naisjärjestöjen Keskusliitto on ottanut suuria harppauksia kohti modernia ja tehokasta IT-ympäristöä, ja Midpointed on ollut heidän luotettava kumppaninsa tässä matkassa. Tämä yhteistyö jatkuu edelleen, ja olemme innokkaita tukemaan Naisjärjestöjen Keskusliittoa kohti parempaa työtä toimivalla IT:llä ja moderneilla työtavoilla.