Teams-pohjaiset ratkaisut

Vuosia koestetut ratkaisut tuovat varmuutta

Saatatte olla pilviteknologian tai työtapojen modernisoinnin missä vaiheessa tahansa. Henkilöstön modernit työtavat ja esim. Microsoft 365 -työtavat ja muutosjohtaminen ovat kaiken pohjalla, mutta Microsoft Teams-pohjaiset ratkaisut seuraavia hyötyjä työarkeenne:

Ratkaisut…

 • …yksinkertaistavat prosesseja
 • …säästävät henkilöstön aikaa
 • … vähentävät tupla-/triplatyötä (poissaoloilmoitus kunnon lomakkeella kerää poissaolotietoja, niitä ei tarvitse siirrellä paikasta toiseen)
 • … tuovat selkärankaa arjen rutiineille.


Teams-tiimitilojen tilaus-, selailu- ja hallintatyökalu

Teams on luotu voimaannuttamaan ja vapauttamaan henkilöstön viestintä- ja tiimityötarpeita. Eli kaikki voivat luoda Teams-tiimitiloja. Tietynlaiset organisaatiot saattavat silti tarvita tietoja tiimitiloista per asiakas, per projektipäällikkö, per toimiala jne. Saatatte myös haluta juuri tietynlaisia tiimitiloja. Silloin tarvitset Teams-tiimitilojen hallintatyökalun.

Henkilöstön hyöty:

 • Voit tilata Teams-tiimitilan minuuteissa
 • Saat oikeanlaisen tiimitilan
 • Täytät itse vain tietoja, et luo tiimitilaa
 • Saat ohjeistuksen kuinka jatkaa oikeaoppisesti eteenpäin
 • Vältyt infoähkyltä kun järjestlmä lopulta muistuttaa tiimitilan arkistoimisesta

365-omistajan hyöty: .

 • Voitte koordinoida muuten hallitsematonta Teams-tiimitilojen luomista
 • Voitte sallia Teams-tiimitilojen tilaamisen kaikille, mutta keräätte tilaamisen yhteydessä toiminnalle tärkeitä tietoja ja…
 • … annatte Power Platform -teknologian luoda tiimitilan oikeaoppisesti henkilöstön puolesta (ei vaadi ylimääräisiä lisensseejä)
 • Voitte viestiä kerralla kaikille tiimitilojen omistajille (tietoturva-, arkistointi- tai muita käskyjä)

Ratkaisun omaisuuksia mm.

 • Tilauslomake, jolla kerätään liiketoiminnan ja tietoturvan kannalta tärkeitä tietoja kevyesti
 • Teams-tiimitilan luominen taustalla
 • Omistajalle tieto välittömästi syntyneestä tiimitilasta
 • Mahdollisuus ohjeistaa ja kannustaa uutta tiimitilan omistajaa
 • Mahdollisuus luoda tietynlainen tiimitila, esim. kokoussarja vs. tuotekehitysprojektin tiimitila
 • Selaa Teams-tiimitilojen esim.

•Per asiakas

•Per tuoteperhe/sisäinen palvelu

•Per työntekijä/omistaja

•Uusimmat

•Vanhenevat

VINKKI – Ratkaisut kannattaa sitoa olemassa oleviin prosesseihin. Esim. referenssit tuppaavat unohtua jos niitä ei sido myynnin prosesseihin


365-matkaopas – Kouluta ja johda Teams-työtapojen muutosta!

Yhdistimme Teamsin käyttöönoton kaikki hyvät aiheet ja vaiheet. Peruskoulutuksen, mutta myös viestintää, pilotointia sekä muutoksen johtamista. Itseopiskelua, yhteiskoulutuksia sekä oppimisen seuraamista.

Henkilöstön hyöty:

 • Opi Teams- ja Microsoft 365 -toiminnot nopeasti
 • Katso kuvina ja videoina uusi toiminto, kokeile itse ja kertaa pienien testien avulla oppimaasi
 • Löydä yhdessä sovitut pelisäännöt
 • Löydä toiminnot joita harvoin tarvitsee

365-omistajan hyöty: .

 • Tarjoa tavallisten koulutusten lisäksi tai sijaan johdettua itseopiskelua
 • Seuraa henkilöstön tarpeita, etenemistä ja oppimista
 • Ohjaa henkilöstöä yhteisien pelisääntöjen pariin
 • Julkaise ohjeistetusti Teamsin uusia toimintoja

Ratkaisun omaisuuksia mm.

 • Opintopolku jota pitkin edetä toimintojen opettelussa
 • Oman edistymisen seuranta
 • tiimiläisten edistymisen seuranta
 • uusimmat Teams- ja M365 -toiminnot
 • Uusien Teams-toimintojen esittely
 • jne.
 • Hyödyntää seuraavia
  • Teams
  • SharePoint
  • Power Automate
  • Power Apps
  • Forms

Osaamispankki ja CV-pankki

Osallistutteko usein kilpailutuksiin? Pitäisikö löytää määritellyt mitat täyttävät osaajat kymmenien tai tuhansien henkien joukosta huomiseen mennessä? Nosta silloin henkilöstö voimavarana uudelle paikalle, toteuta osaamispankki

Henkilöstön hyöty:

 • Asiantuntijuutesi pääsee esille
 • Koulutuksesi, kokemusvuotesi ja kurssisi huomioidaan
 • Henkilö joka myy, hoitaa tarjouksia, kerää kilpailutusaineksia TAI hoitaa laatuasioita, …
 • … löytää nopeasti oikeat ihmiset
 • … saa tiedon jos jonkun koulutus on jäämässä vanhaksi

365-omistajan hyöty: .

 • Tarjoa ja myy rivakammin suuressakin asiantuntija-organisaatiossa
 • Huolehdi henkilöstön (kilpailuvoimaan tai jopa lakiin sidotuista) taidoista
 • Luo helposti pohjaa henkilöstönhallinnan prosesseille
 • Selkeä pohja josta aloittaa, josta kehittää oman organisaation suuntaan.
 • Myynnin ja HR:n yhtymäkohta
 • Luo siltaa ”rekrytointi > tervetuloa-haastattelu > perehdytys > kehityskeskustelu > osaaminen” -vaiheiden välillevälille.

Ratkaisun omaisuuksia mm.

 • Useita eri keinoja selata ja suodattaa asiantuntijoita
 • Muistutus osaamispankin päivittämättömyydestä
 • Hyödyntää seuraavia
  • Teams
  • SharePoint
  • Power Automate
  • Power Apps
  • Forms

Referenssipankki

Kun asiakastyön projekti on saatu päätöksen, on myyntiä hyvä tukea referenssillä. Referenssipankki on yksi klassisista liiketoimintaratkaisuista Microsoft 365:n päälle. Meillä se kuuluu tiettyihin toimialaratkaisuihin kuten mm. Tulevaisuuden juristi -työtapasovelluksen hintaan.

Henkilöstön hyöty:

 • Voit selata referenssejä per toimiala, per yksikkö, per maa, per tuote tai palvelu, uusimmat jne.
 • Saat muistutuksen että referenssin yleensäkin pitäisi luoda
 • Voit suodattaa tietynlaiset referenssit, esim. ”toimiala: tuotemerkit”, ”viimeisten 5 vuoden aikana” ja ”maa: Kiina”

365-omistajan hyöty: .

 • Selkärankaa myynti- ja markkinointiprosesseille pienellä rahalla
 • Voit vastuuttaa referenssien luomisen tietylle roolille (myynti) tai henkilölle (etunimi.sukunimi)
 • Selkeä pohja josta aloittaa, josta kehittää oman organisaation suuntaan.
 • Myynnin ja markkinoinnin yhtymäkohta
 • Luo silta liidin > oppon > tarjouksen > sopimuksen > eli lopulta projektin ja sitten referenssin välille.

Ratkaisun omaisuuksia mm.

 • Useita eri keinoja selata ja suodattaa referenssejä
 • Optio: referenssin kommentointi- ja hyväksymistyökulku
 • Referenssin luomiseen on neuvova pohja
 • Muuta oman toimialasi mukaan
 • Hyödyntää seuraavia
  • Teams
  • SharePoint

Tapahtumanhallinta

Toteutatko vuoden aikana paljon tapahtumia? Midpointedin tapahtumahallinnan työkalulla tiedät miten tapahtumilla menee, kehität tapahtumia perustuen sisäiseen ja ulkoiseen palautteeseen.

Henkilöstön hyöty:

 • Näet tulossa olevat tapahtumat,
 • Voit luoda ja vetää läpi tapahtuman organisaation osaamisen ja kokemuksen ollessa tukena.
 • Listaa tapahtuman tavoitteet ja mittaa niitä

365-omistajan tai toiminnon omistajan hyöty: .

 • Prosessia ja mitattavuutta tapahtumille
 • Kerää organisaation hiljaista tietoa; tehdyt tapahtumat toimivat osaltaan tulevien tapahtumien muistilistoina
 • Kerää palaute osallistujilta Microsoft 365 -keinoin
 • Hahmota kaikkien tapahtumien palautteet, arvosanat, osallistujien taustatietoja ja sosiaalisen median / viestinnän onnistumista
 • Luo tehtyjen ja tulossa olevien tapahtumien välille silta

Ratkaisun omaisuuksia mm.

 • Useita eri keinoja selata ja suodattaa tapahtumia
 • Tapahtumajärjestäjän muistilista
 • Osallistuja määrien mittaus ja vertailu
 • Osallistujan palautelomake
 • Koko vuoden palautteiden yhteenveto
 • Tapahtuman viestinnän erittely
 • Työkalu toimii Teamsin läpi
 • Hyödyntää seuraavia
  • Teams
  • SharePoint
  • Power Automate
  • Power Apps
  • Forms