Sujuvampi myyntiprosessi Betolarin kasvun tueksi

Haaste

Myynnin kokonaiskuvan hahmottaminen oli vaikeaa, koska työtavat ja työkalut vaihtelivat eri maissa.

Suomalainen, vahvassa kasvussa oleva rakennusmateriaaliteknologian yritys Betolar toimii useissa eri maissa. Aikaisemmin globaalia myyntiä tehtiin useilla eri työkaluilla, joten kokonaiskuvaa oli vaikea hahmottaa. Myös myynnin tiedostot olivat hajallaan ja hankalasti löydettävissä.

Jotta myynnin seuranta olisi helpompaa ja arkinen työ sujuvampaa, Betolar tarvitsi kiihtyvän kasvunsa tueksi vakioidun myyntiprosessin, siihen sopivat työkalut ja yhteiset toimintatavat.

Ratkaisu

Midpointed suunnitteli ja toteutti Betolarille

  • Dynamics 365 -ympäristön asiakkuuksien ja myyntimahdollisuuksien perustietoja ja myyntiprosessin seurantaa varten
  • Microsoft Teams -ympäristön tiedostotyötä ja viestintää varten
  • myynnin pelikirjan, johon koottin yhteiset toimintatavat ja ohjeet
  • Dynamics- ja Teams-ympäristöjen koulutukset, joilla varmistettiin uusien työtapojen oppiminen.

Lopputulos

Myynnin seuranta ja kehittäminen on helpompaa, kun kaikki myyntiprosessissa mukana olevat henkilöt toimivat samalla tavalla ja käyttävät samoja työkaluja. Uusi työskentely-ympäristö ja yhteiset toimintatavat ovat edellytys myynnin ja liiketoiminnan kasvulle.

  • Tämä oli todella laadukkaasti läpiviety projekti: Midpointed oli sekä joustava että napakka. Saimme hyvän pohjan viedä eteenpäin Betolarin myyntiprosessia, sanoo Aasian liiketoimintajohtaja Juha Pinomaa Betolarilta.

Keskustelemme mielellämme työtapojenne modernisoinnista
M365 -ratkaisuiden avulla