Asiakastarinat

Tarinoita modernin työn asiakastöistä

Innovestor
Case: Tehoa tiedostotyöhön

Innovestorilla oli tarve tehostaa tiedostotyötä, sillä oikeiden tiedostojen löytäminen sekavista SharePoint-rakenteista aiheutti usein päänvaivaa ja turhaa työtä.

Rakli
Case: Teams tehokäyttöön

Etätyön lisääntyminen nosti esiin tarpeen tehokkaampaan tiimityöhön ja viestintään RAKLIlla. RAKLIlle suunniteltiin modernin työn pelikirja, uudistettiin Teams-työtilat sekä koulutettiin henkilöstö Teams-tehokäyttäjäksi.

Betolar
Case: Viestintäkanavana Intranet

Betolar toimii globaalisti ja on kasvanut viime aikoina hurjaa vauhtia. Aikaisemmin sisäinen viestintä hoidettiin Teamsissä ja sähköposteissa, mutta henkilöstömäärän kasvaessa tarvittiin sisäisen viestinnän pääkanavaksi intranet. 

Lahti Energia
Case: Moderni SharePoint-Intranet

Lahti Energian pitkään palvellut intranet oli sekä sisältönsä että teknologiansa puolesta vanhentunut. Midpointed suunnitteli ja toteutti Lahti Energian uuden intranetin ja toimintajärjestelmän Microsoft 365 -ympäristöön.

Pentik
Case: Googlesta Microsoftiin, työtapojen modernisointi ja Intranetin uudistus

Pentik halusi yhtenäistää tietotyön alustansa Microsoft ekosysteemiin ja pilveen. Samalla modernisointiin työtapoja ja koulutettiin koko henkilöstö Microsoft-sovellusten tehokäyttöön. Päivittäisen työn keskukseksi toteuttiiin moderni Sharepoint Intranet.

Koulutuskeskus Salpaus
Case: Intranet suunnittelu ja toteutus

Koulutuskeskus Salpauksella oli käytössä klassinen SharePoint Online -henkilöstöintranet, joka haluttiin modernisoida. Samalla henkilöstö pyrittiin sitouttamaan entistä paremmin intranetin käyttöön. Midpointed suunnitteli ja toteutti Salpauksen uuden intranetin SharePointin moderneilla viestintäsivustoilla. 

Raision kaupunki
Case: Raision kaupungille moderni ja helppokäyttöinen intranet 

Midpointed suunnitteli ja toteutti Raision kaupungille uuden intranetin SharePointin moderneilla viestintäsivustoilla Microsoft 365 -ympäristöön. Tavoitteena oli rakentaa selkeä, yksinkertainen ja helppokäyttöinen intranet, joka palvelee kaupungin erilaisissa rooleissa toimivia ihmisiä. Tiedon löydettävyyteen haluttiin myös panostaa.

Trustmary Reviews

Saammeko kertoa lisää?