Lähtötilanne

Kaiku Helsinki Oy:llä eri työntekijöiden yksityiskohtaiset tarpeet ovat erilaisia, ja useat työntekijät liikkuvat paljon asiakkaiden luona. Töitä tulee tehdä usein ajasta ja paikasta riippumatta. IT-laitteidein täytyy tarjota mahdollisuus tehokkaaseen työntekoon, mutta dokumenttien täytyy samalla pysyä turvassa kuitenkaan haittaamatta sisäistä tai ulkoista kommunikointia.

Ratkaisu

Kaiku Helsinki Oy valitsi Midpointedin kanssa työntekijöille oikeat HP laitteet palvelemaan heidän työskentelytapojaan ja vaatimuksiaan. Laitteet suojattiin vaatimusten mukaisesti. Samalla työskentelyä ja kollaboraatiota tehostettiin Office 365-työkaluilla, kuten SharePoint-dokumentinhallinnalla.

Midpointedin kanssa olemme voineet sparrata, miten hyödyntää teknologiaa liiketoiminnassamme. Midpointedilta olemme saaneet sparrauksen lisäksi joustavan ja henkilökohtaisen palvelun.

Kimmo Kuokka, Viestintätoimisto Kaiku

Käytössä olevat Midpointedin palvelut