Midpointed oli mukana toteuttamassa tutkimusta*, jossa tutkittiin PK-yritysten tyytyväisyyttä IT-kumppaniinsa sekä mitä PK-yritysten päättäjät arvostavat IT-kumppanissaan.

Viisi tekijää erottuivat vahvasti muista.

1. Hinnoittelun läpinäkyvyys

Yhdeksi tärkeimmistä kriteereistä nousi hinnoittelun läpinäkyvyys. Hinnalle tulee löytyä peruste ja hinnoittelun tulee olla läpinäkyvää.

Onko palvelu kiinteähintainen vai onko hinta juokseva? Kiinteä hinta on helposti budjetoitavissa ja läpinäkyvyyttä hintaan tuo selkeä palvelukuvaus. Mitkä toiminnot sisältyvät hintaan ja mitkä ovat erikseen laskutettavia? IT-Kumppania valittaessa PK-yritykset kiinnittävät huomiota siihen, mitä palveluita hinta sisältää ja millä laadulla palvelut pystytään toimittamaan.

2. Asioinnin helppous ja vaivattomuus

Hinnoittelun läpinäkyvyyden rinnalle toiseksi yhtä tärkeäksi tekijäksi nousi asioinnin helppous ja vaivattomuus.

IT-ympäristön kehittäminen ja ylläpitäminen on palvelutyötä. Ihminen auttaa toista ihmistä suoriutumaan työtehtävistään tehokkaasti teknologian avulla. On siis tärkeää, että IT-kumppanisi tukihenkilöt ja asiantuntijat ovat helposti lähestyttäviä henkilöitä. IT-kumppani voi helpottaa asiointia entisestään proaktiivisella toiminnalla, esimerkiksi seuranta- ja kehityspalavereilla säännöllisin väliajoin. Proaktiivinen IT-kumppani kertoo aktiivisesti uusimmista liiketoiminnallenne sopivista työkaluista sekä auttaa niiden käyttöönotossa ja jalkauttamisessa organisaatioon.

3. Henkilöstön vahva osaaminen ja kokemus

PK-yritykset arvostavat henkilöstön vahvaa osaamista ja kokemusta.

Henkilöstön vahva osaaminen varmistaa sen, että liiketoimintanne tarpeet ymmärretään kokonaisvaltaisesti. Osaaminen ja kokemus antavat perustan rakentaa toimiva ja jokapäiväistä työtä aidosti tukeva IT-ympäristö yrityksellenne.

4. Tuen nopea tavoitettavuus

Tuen nopea tavoitettavuus on IT-kumppanin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista PK-yritysten päättäjien mielestä.

Milloin tuki on tavoitettavissa ja mikä on vasteaika? Voiko sinne soittaa aina kun on tarve vai maksaako jokainen puhelu erikseen? Nämä ovat kysymyksiä, jotka PK-yrityksen päättäjän kannattaa pitää mielessä IT-kumppania valittaessa. Jos järjestelmänne kanssa ilmenee työtä estävä ongelma, työhön tulee katkos. Silloin IT-tuen tulee olla nopeasti tavoitettavissa, jotta ongelma saadaan korjattua ja työtä voidaan jatkaa.

5. Palveluntarjoajan palveluasenne ja aito asiakaslähtöisyys

PK-yrityksen IT-ympäristön tulee tukea liiketoiminnan kehitystä ja kehittyä sen tahtiin.

Jos IT-kumppaninne ei ole kiinnostunut yrityksenne liiketoiminnasta ja tulevaisuudesta, liiketoimintaanne tukevan IT-ympäristön rakentaminen on mahdotonta. Hyvä IT-kumppani  toimii proaktiivisesti auttaakseen teitä kehittämään IT-ympäristöänne ja -palveluitanne vastaamaan liiketoiminnan tavoitteita. IT-kumppani kuuntelee tarpeitasi, keskustelee niistä, tutustuu liiketoimintaanne ja tekee parhaan kokonaisvaltaisen ehdotuksen yrityksenne tarpeisiin.

*Tutkimuksen toteutti riippumaton markkinatutkimusyhtiö Value Clinic Oy Midpointed Oy:n toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin 10-11/2018.

 

Miten me Midpointedilla toteutamme näitä arvoja?

Varaa ilmainen tapaaminen, niin kerromme lisää!