Digitalisaatio ja globalisaatio pilaavat yhden toimialan kerrallaan

Valitettavasti ja onneksi elämme aikaa, jolloin menestyjät ja luuserit erottautuvat entistä nopeammin ja selkeämmin toisistaan. Yksi yrittäjäkollega sanoi muutama vuosi sitten, että globalisaatio ja digitalisaatio pilaavat yhden toimialan kerrallaan. Näin se on. Jotkut voittavat isosti samalla kun toiset häviävät. Se, kuinka nopeasti tai isosti se tapahtuu, ei ole merkityksellistä, vaan se, että se on täysin väistämätöntä. Ne yritykset ja ihmiset, jotka eivät tunnista tai tunnusta globalisaation ja digitalisaation realiteetteja, ovat kusessa. Nyt on jo myöhäistä monilta osin ja jako on jo melko pitkällä.

Sellaiset asiat, kuten robotiikka ja tekoäly ovat tulossa vauhdilla ja ne muuttavat maailmaa pysyvästi. Samaan aikaan suurimmalla osalla yrityksistä ei ole käytössä mitään omaa toimintaansa tukevaa järjestelmää saatikka reaaliaikaisia mittareita oman yrityksensä johtamiseen. Katsotaan kirjanpidosta, miten menee. Liian myöhäistä! Se mikä näkyy kirjanpidossa, on peruutuspeiliin katsomista ja niihin asioihin vaikuttaminen on mahdotonta, ainakaan laillisin keinoin.

”Ne yritykset ja ihmiset, jotka eivät tunnista tai tunnusta globalisaation ja digitalisaation realiteetteja, ovat kusessa.”

Miten pelastua ja miten kiriä kiinni menestyjiä?

Ensimmäinen asia on asiakkuuksien tiedon kerääminen, analysointi ja johtaminen. Asiakkuuksien johtaminen kylmän faktan pohjalta verrattuna mututuntumaan erottaa menestyjät ja luuserit heti kättelyssä. Kaikki asiakkaisiin liittyvä tieto pitää löytyä yhdestä paikasta niin, että tieto on visuaalisena helposti ymmärrettävissä ja tulkittavissa raporteissa reaaliajassa.

Excelöinti, joka on maailman yleisin käytössä oleva järjestelmä, ei enää riitä ja antaa ainoastaan snap shotin nykytilasta. Ennen kuin tämä asia on kunnossa, ei kannata uhrata paukkuja muuhun. Ihmisten ja asiakkaiden johtaminen, sekä niihin liittyvät kehityshankkeet ovat turhia, jos perusasiat eivät ole kunnossa. Paljon menee resursseja, aikaa ja rahaa hukkaan.

Muutosmyönteisyys on elintärkeää

Pelkän järjestelmän käyttöönottaminen ei riitä, mutta se on ensimmäinen välttämätön askel. Suurin haaste on varmistaa, että järjestelmä tulee oikeasti käyttöön. Ihmisten pitää ymmärtää ja sisäistää miksi tämä on elintärkeää ja miten he voivat saada apua ja tukea omaan työhönsä jatkossa. Jos ihminen vastustaa muutosta on ihmisestä yritykselle enemmän haittaa kun hyötyä. Kylmä fakta, sorry. Muutosta vastustavista ja uutta oppimista karttavista ihmisistä pitää päästä eroon tai heitä pitää auttaa ymmärtämään, miksi muutos ja uuden oppiminen on välttämätöntä. Jos luovutamme suoraan ihmisten suhteen, teemme heille suurimman karhunpalveluksen, koska kohta he jäävät työelämän ulkopuolelle ja takaisin hevosenselkään kiipeäminen jää useimmilta tekemättä.

Kuinka valitset oikeat työkalut ja järjestelmät?

Onneksi maailma on täynnä ketteriä järjestelmiä ja työkaluja, jotka ovat helposti ja nopeasti käyttöönotettavissa ilman suuria investointeja. Oikeiden työkalujen valinnassa ja ihmisten kouluttamisessa kannattaa käyttää apua oman organisaationsa tukena.

Minkä tahansa työkalun ensimmäinen tehtävä on helpottaa ihmisten arkea välittömästi. Ensimmäinen ja tärkein tavoite. Tällöin vastarinta laskee ja ihmiset innostuvat, kun saavat välitöntä hyötyä. Muutos nopeutuu, tuottavuus paranee, menestymisen mahdollisuudet moninkertaistuvat.

Järjestelmän onnistumista mittaa kynnysfunktio. Kynnyksenä on se, onko järjestelmä käytössä oikeasti vai ei ja kehitystä mittaa kynnyksen jälkeinen logaritminen funktio, jossa tuottavuutta mitataan. Sama pätee esim. lottoamisessa. Ensimmäinen rivi toimii kynnyksenä, jolloin olet pelissä mukana ja todennäköisyys kasvaa rivien määrän mukaan lineaarisesti. Järjestelmän funktiossa kehitys voi tapahtua logaritmisesti, ei lineaarisesti kuten lotossa, jos käyttöönotto tehdään oikein.

Yritys voi mitata ja seurata toimintaansa vain, jos kaikki tieto on mitattavissa ja seurattavissa. Tämä ei onnistu millään muulla tavalla kun siten, että kaikki tieto on järjestelmistä saatavissa. Jos lukuja pitää excelöidä tai osto/myyntilaskuja, lähetteitä, työmääräyksiä, tilauksia, projekteja, tunteja löytyy paperisina, niin Sinulla ei ole mittarit kunnossa tai reaaliaikaista seurantaa. Mennään mututuntumalla.

”Olen ollut mukana sekä menestyvissä yrityksissä hyvinä aikoina, että heikommin menestyvissä yrityksissä huonoina aikoina. Keskimäärin menestyvissä yrityksissä hyvinä aikoina on kivempaa.”

Jos koit herätyksen, kylmän hien tunteen tai innostuksen, kannattaa kuitenkin edetä aluksi askel kerrallaan. Perusasiat kuntoon! Haetaan hyödyt sieltä, mistä hyödyt ovat saatavilla nopeiten, helpoiten ja varmimmin. Kun perusasiat ovat kunnossa, meillä on reaaliaikaiset mittarit, jotka ohjaavat tekemistämme ja meillä on onnistumisia ensimmäisistä askelista, voi vauhtia lisätä ja kuroa kiinni niitä, jotka ovat olleet matkalla pidempään. Päätöksen muutoksesta teet johtajana, yrittäjänä, esimiehenä tai kollegana. Päätös on elintärkeä tulevaisuutesi kannalta.

Toivotan kaikille, oli päätöksesi nyt mikä tahansa, onnea ja yleismenestystä elämässäsi! Toivottavasti tiemme kohtaavat pian!
OLLI RIKALA
050 358 4858
olli.rikala@midpointed.fi