Lue Olli Rikalan tiivistelmä tilinpäätöksestämme.

Viime vuonna kehittämämme ”Digital Business. Work Better” -strategiamme sai erittäin hyvän vastaanoton asiakaskunnassamme. Strategiaan pohjautuen autoimme useita asiakkaitamme heidän liiketoimintansa digitalisoimisessa.

Strategiaa sovellettiin tietenkin myös oman liiketoimintamme digitalisoimiseen. Erityisesti Dynamics 365– järjestelmän laajempi käyttöönotto auttoi johtamaan yritystämme tehokkaammin, joka näkyi parantuneena kannattavuutena. Midpointed Oy teki vuonna 2016 liikevaihtoa 1,44 M€ ja liikevoitto oli 12% liikevaihdosta. Vuonna 2017 jatkamme asiakkaidemme liiketoimintojen digitalisoimisprojekteissa strategisena kumppanina ja tarjoamme käyttäjillemme ylivertaista palvelua. Odotamme kuluvan vuoden liikevaihtomme kasvavan yli 2 M€:n ja kannattavuuden edelleen parantuvan.

Ystävällisin terveisin,

 

Olli Rikala

Toimitusjohtaja

050 358 4858

olli.rikala@midpointed.fi